20 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Consolidarea cooperării internaționale între tinerii PERC și ITUC

Loading
Fără categorie Consolidarea cooperării internaționale între tinerii PERC și ITUC
Consolidarea cooperării internaționale între tinerii PERC și ITUC
snsm-ituc

Foto: sindicate.md

 

În perioada 23-24 iunie, Ta­tiana Marian, președinta Co­mitetului de Tineret PERC, s-a întrunit, la Bruxelles (Belgia), cu echipa Comite­tului de Tineret ITUC în sco­pul consolidării relațiilor de cooperare pe sectorul de ti­neret european. 

 

Întrunirea s-a desfășurat în­tr-un mod eficient și productiv. Activitățile au fost concentrate în cadrul a două zile de lucru. Astfel, în prima zi, a avut loc conferința cu genericul „Garanții pentru ti­neri în Europa”, ce s-a desfășurat în incinta Comitetului European Social–Economic.

S-a abordat proiectul pentru tineri „Youth Guarantee” privind principiile de acțiune, valoarea, implementarea, rezultatele și im­pactul asupra tinerilor la nivel european. La conferință au parti­cipat reprezentanți ai Parlamen­tului European, Comisiei Europe­ne, ai Organizației Internaționale a Muncii, Forumului de Tineret European, Comitetului European Social–Economic, Secretarul Con­federal ITUC și membrii Comite­tului de Tineret ITUC.

Pe parcursul celei de-a doua zi, a avut loc ședința Comitetului de Tineret ITUC, fiind moderată de către președintele acestuia, Tom Vrijens. Membrii Comitetului au prezentat comunicări și informații despre inițiativele și activitățile desfășurate la nivel regional și național.

Tatiana Marian, președinta Co­mitetului de Tineret PERC, dar și a Comisiei de Tineret CNSM, a prezentat 

activitățile desfășurate de către comitetul pe care îl con­duce, precum și cele planificate pentru perioada imediat urmă­toare. Pe parcursul ședinței, au fost abordate aspecte ce vizează Dialogul Social European, nego­cierea asupra îmbătrânirii active, perspectivele solidarității între generații, strategiile muncii în vi­itor, ocuparea tinerilor în spațiul european, valoarea și impactul proiectului european „Youth Gu­arantee”, indicatorul Youth Fri­endliness, protecția lucrătorilor atipici, oportunități educaționale și de comunicare regională.

ITUC a dat apreciere activităților întreprinse de Comitetul de Tineret PERC, precum și cele ale tinerilor Comisiei de Tineret CNSM, și au încurajat organizații-le spre extinderea cooperării in-ternaționale. Membrii ITUC au optat pentru organizarea mai mul­tor acțiuni comune cu PERC YC, sugerând implicarea tinerilor din sindicatele naționale.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com