31 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Consiliul Republican al FSLC se va convoca la 29 martie

Loading
Fără categorie Consiliul Republican al FSLC se va convoca la 29 martie
Consiliul Republican al FSLC se va convoca la 29 martie

fslc

 

Consiliul Republican al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cul­tură se va convoca în şedinţă pe 29 martie. O decizie în acest sens au luat, recent, membrii Comitetu­lui Executiv al federaţiei, la ultima şedinţă.  

 

Membrii Comitetului Executiv au mai adoptat hotărârea „Cu privire la Rapor­tul statistic privind efectivul sindical al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură pentru anul 2016” și anexele la acesta. Potrivit informaţiei prezentate, fe­deraţia  întrunește, în prezent, 14.266 de membri de sindicat, din care 13.720 de salariați și 546 de studenți și elevi din sfera culturii. În componenţa FSLC sunt incluse 267 de organizații sindicale primare, care se află în evidența a 37 de centre sindicale ramural–teritoriale și în evidența directă a Consiliului Republican.

Comparativ cu datele pentru anul pre­cedent, chiar dacă este înregistrată o ușoară scădere a membrilor de sindicat, această tendință este cauzată de optimi­zarea locurilor de muncă, reducerea sta­telor de personal în instituțiile de cultură, fluctuația de cadre și abandonarea ramu­rii, în legătură cu faptul că nivelul de sala­rizare din ramură este mai mic decât mi­nimul de existență. Problema consolidării organizaționale, motivarea apartenenței la sindicat, prin obținerea respectării drep­turilor social-economice ale membrilor de sindicat, conform legislației în vigoare și Convenției colective la nivel de ramură pentru anii 2017-2020, trebuie să rămână și în continuare pe agenda de lucru a or­ganelor sindicale.

 

Bilete de tratament în valoare de peste 545 de mii de lei

 

În cadrul şedinţei, membrii Comitetului Executiv au aprobat şi Raportul statistic privind instruirea cadrelor și a activului sindical al FSLC pe anul 2016. Conform do­cumentului, în anul trecut, aparatul Consi­liului Republican al federaţiei a desfășurat 

câteva seminare, unul din acestea cu ge­nericul „Apărarea membrilor de sindicat prin prisma actualelor modificări la Codul muncii”, pentru președinții organizațiilor sindicale primare și ai centrelor sindica­le ramural-teritoriale. Membrii de sindi­cat care au o vârstă de până la 35 de ani s-au reunit în cadrul seminarului „Tineri informați – tineri implicați”.  Un alt semi­nar, cu genericul „Parteneriat social. Nego­cierile colective la nivel de ramură”, a fost organizat cu participarea membrilor Con­siliului Republican al FSLC. La activitățile de instruire organizate la nivel național-ramural au participat 170 de persoane, iar  la nivel teritorial-ramural și primar – 1816 persoane.

Comitetul Executiv al FSLC a examinat și a aprobat bilanțul repartizării mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat pen­tru tratamentul balneosanatorial în anul 2016. Tatiana Țulea, șefa secției finanțe, contabilitate și asigurări sociale a federaţi­ei, a menţionat că CNSM a eliberat federa­ţiei în anul trecut 109 bilete de tratament, în valoare totală de 545.360 de lei. Acestea au fost distribuite salariaților din ramură cu acordul administrației și al organelor sindi­cale ale entităților economice.

 

Motivarea apartenenței

la sindicat trebuie

să rămână și în continuare pe agenda de lucru

 

Conform prevederilor statutare, Comi­tetul Executiv a audiat informația cu pri­vire la executarea bugetului de venituri și cheltuieli al FSLC pe anul 2016 și a aprobat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al FSLC pe anul 2017, care urmează a fi dis­cutat și aprobat de către Consiliul Republi­can al FSLC de pe 29 martie.

În cadrul ședinței, au mai fost discutate și alte subiecte de organizare și stimulare a activului sindical, fiind adoptate mai multe decizii în acest sens.

 

Nadejda ANDRONIC,

vicepreşedintă a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com