31 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Consiliul de Femei al CNSM, mai intransigent și combativ în 2017

Loading
Fără categorie Consiliul de Femei al CNSM, mai intransigent și combativ în 2017
Consiliul de Femei al CNSM, mai intransigent și combativ în 2017

consiliu-femei

 

Membrele Consiliului de Femei al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au întrunit vineri pentru a discuta despre modalitatea de oferire a concediului paternal și despre recentele modificări și comple­tări la Legea asigurării cu pensii.

 

Liuba Rotaru, președinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, le-a vorbit partici­pantelor la atelierul de lucru despre detali­ile modificărilor.

Potrivit Legii nr. 71, bărbaţii angajaţi în câmpul muncii pot beneficia de un conce­diu paternal de 14 zile la naşterea copilului. Concediul paternal se acordă în primele 56 de zile de la nașterea copilului, în baza unei cereri scrise a salariatului, cu anexarea certificatului de naștere a copilului.

De asemenea, legea prevede că, pe pe­rioada concediului paternal, salariatul va beneficia de o îndemnizație paternală care nu va fi mai mică decât cuantumul salariu­lui mediu cuvenit pe perioada respectivă și care va fi achitată din fondul de asigu­rări sociale. Cazurile în care angajatorul va încerca să dezavantajeze angajații care își iau concediu paternal se vor considera drept discriminare și vor fi pedepsite con­form legislației în vigoare.

Este importat de știut că indemnizaţia paternală se stabileşte pentru copiii nou-născuţi începând cu data de 27 mai 2016 și se plăteşte o singură dată pentru întrea­ga perioadă a concediului paternal.

Liuba Rotaru susține că a organizat această întrunire pentru a 

mediatiza pe larg acest  subiect, ca tații să-și cunoască drepturile, fiindcă, până în prezent, numă­rul cererilor depuse pentru concediul pa­ternal a fost destul de mic, în comparație cu numărul de nașteri.

Majoritatea țărilor europene au intro­dus deja concediul paternal, durata me­die a acestuia în diverse țări este de 12,5 zile. Potrivit studiului prezentat de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, în majoritatea țărilor, remunerarea taților care beneficiază de concediu paternal se face din Fondul de asigurări sociale. Însă în unele țări, precum Danemarca, Marea Britanie, Estonia, concediul este achitat de către angajator.

Consultații gratuite pentru cei care ies la pensie Membrele Consiliului de Femei au mai discutat, în cadrul atelierului de lucru, și despre unele aspecte ce țin de modificarea Legii privind sistemul public de pensii.

Liuba Rotaru, care mai e și șefa Casei Teritoriale de Asigurări Sociale din sec­torul Centru al capitalei, le-a vorbit celor prezenți la eveniment despre formula de calculare a pensiei, despre faptul că fiecare persoană poate beneficia de o consultație gratuită la specialist, înainte de a ieși la pensie, ca să i se explice ce acte trebuie prezentate etc.

La final, sindicalistele au discutat și aprobat planul de activitate al Consiliului de Femei pentru anul 2017. Astfel, activi­tatea structurii se va axa, în principal, pe participarea la activitățile de instruire și in­formare a femeilor, organizate de CNSM, și va colabora cu organizațiile non-guver­namentale din țară și de peste hotare. De asemenea, ele și-au mai propus să vină cu inițiative legislative, să participe la exami­narea actelor legislative și normative din domeniul protecției social-economice a femeilor și asigurării egalității de gen în societate.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com