20 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Congresul VI al Uniunii Inventatorilor și Raționalizatorilor „Inovatorul”

Loading
Fără categorie Congresul VI al Uniunii Inventatorilor și Raționalizatorilor „Inovatorul”
Congresul VI al Uniunii Inventatorilor și Raționalizatorilor „Inovatorul”

congres-inovatorul

 

Nicanor Solcan a fost rea­les în funcția de președinte al Uniunii Inventatorilor și Raționalizatorilor „Inovato­rul” din Republica Moldova în cadrul celui de-al VI-lea congres, care s-a desfășurat recent. La lucrările congresului au participat și reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

 

Uniunea Inventatorilor şi Ra­ţionalizatorilor „Inovatorul” din Republica Moldova a fost fondată în luna noiembrie 1997. Scopul asociației este de a contribui la crearea condiţiilor organizatori­ce, juridice, economice şi sociale, pentru manifestarea şi realizarea posibilităţilor creative şi acor­darea de suport la elaborarea şi implementarea invenţiilor şi a propunerilor de raţionalizare. În Republica Moldova activează pes­te 7000 de inventatori şi raţiona­lizatori.

În cadrul evenimentului a fost făcută o dare de seamă a activității desfășurate în ultimii cinci ani, au fost stabilite prioritățile pentru perioada următoare și au fost ale­se organele de conducere.

Sergiu Solcan, vicepreședinte al Uniunii „Inovatorul”, a menționat, în discursul său, că e  nevoie de o implicare și susținere mai mare din partea autorităților, deoarece inventatorii aduc o contribuție de­osebită în dezvoltarea economiei. El s-a referit și la criza economică profundă care se accentuează în Republica Moldova. „În pofida condițiilor economice complica­te, ne-am străduit să asigurăm păstrarea și dezvoltarea în con­tinuare a potențialului creativ al inovatorilor din țară, crearea unor condiții favorabile pentru o activi­tate rodnică a acestora, sporirea prestigiului muncii inventatorilor și a raționalizatorilor”, a spus Ser­giu Solcan.

Domnia sa a mai menționat că, în ultimii cinci ani, inventa­torii și raționalizatorii au contri­buit în mod esențial la dezvolta­rea tuturor ramurilor economiei naționale. Astfel, valoarea econo­miei obținute în urma implemen­tării invențiilor și a propunerilor de raționalizare a constituit 12,2 mln. de lei, această eficiență fiind asigurată de către 3791 de ino­vatori ai țării. În perioada anilor 2010-2015, la întreprinderile și organizațiile din țară au fost uti­lizate 786 de invenții, asigurându-se un venit de circa 3,3 mln. de lei. „În ultimii cinci ani, inventa­torii noștri au obținut peste 500 de medalii de aur, de argint şi de bronz la saloanele internaționale de inventică de la Geneva, Mosco­va, Cluj-Napoca, Iași, București și Chișinău. Pe lângă aprecierea in­ternaţională, inventatorii sunt cei care aduc venituri considerabile în bugetul statului, deşi nu bene­ficiază de politici adoptate la nivel de Guvern”, a mai subliniat Sergiu Solcan.

 

CNSM, un susținător al comunității inventatorilor

 

La rândul său, Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, prezent la lucrările Congresului, a decla­rat că inovația este una din forțele motrice ale societății, un proces de creare și implementare a noilor idei și materializarea lor în tehno­logii, produse și servicii sau me­tode de operare, capabile să răs­pundă întrebărilor și provocărilor prezentului. „Spre regret, în țara noastră, domeniului inovației nu i se acordă atenția cuvenită, deși avem un potențial uman care poa­te contribui la dezvoltarea econo­mică și poate găsi noi posibilități de abordare a problemelor, nu doar la nivel național, dar și glo­bal”, a spus Petru Chiriac.

De mai mulți ani, CNSM este un susținător fervent al comunității inventatorilor din Moldova. În 2011, CNSM a încheiat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea In­telectuală a Republicii Moldova și Prezidiul Asociației Obștești „Inovatorul” un Acord de organi­zare și desfășurare a concursului anual republican pentru decerna­rea titlului onorific „Cel mai bun raționalizator al anului din Repu­blica Moldova” și „Cel mai tânăr raționalizator al anului din Repu­blica Moldova”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com