13 august 2020
Chisinau
Fără categorie

Conferinţă internaţională Sindicatul, apărător al drepturilor social-economice ale poliţistului

Loading
Fără categorie Conferinţă internaţională Sindicatul, apărător al drepturilor social-economice ale poliţistului
Conferinţă internaţională Sindicatul, apărător al drepturilor social-economice ale poliţistului
sindlex

Foto: vocea.md

Deseori apărătorii securităţii şi siguranţei unui stat – poliţiştii, sunt puşi în situaţia în care le sunt încălcate drepturile social-econo­mice. Recent, Institutul Muncii al Sindicatelor a fost gazda Confe­rinţei internaţionale „Poliţia – ga­rant al securităţii societăţii”.

 

Sindicatul „Demnitate”, în colabo­rare cu Inspectoratul General al Poliţi­ei MAI, a organizat evenimentul întru eficientizarea relaţiilor dintre partene­rii sociali, dar şi pentru un schimb de practici pozitive între serviciile poliţi­eneşti din ţara noastră şi ale altor ţări. „Parteneriatul social este o componentă importantă în asigurarea unor condiţii de trai decente. Libertatea, democraţia şi bunăstarea trebuie să fie trilogia–ru­găciune a tuturor factorilor implicaţi în serviciul poliţienesc, începând de la conducerea ministerului Afacerilor In­terne, Sindicate şi până la lucrătorii din organele interne”, a menţionat Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei Sindica­telor din Moldova „SINDLEX”, în cu­vântul său de salut.

Prezent la eveniment, Oleg Budza, preşedintele CNSM, a menţionat că această Conferinţă internaţională este mai mult decât binevenită în contextul reformelor MAI din ultima perioadă. „Dialogul social trebuie promovat nu doar la nivel declarativ, ci aşezat în ca­pul mesei la negocieri”, a subliniat lide­rul sindical. „Reforma MAI trebuie defi­nitivată, iar cei care merită cu adevărat să fie poliţişti într-un stat democratic, să aibă drepturi şi garanţii”, a mai adăugat domnia sa.

 

g_cnsm

Federaţia „SINDLEX” a semnat prima Convenţie colectivă cu MAI pe anii 2010 – 2015

 

Totodată, preşedintele CNSM a sub­liniat că poliţiştii, sindicatele şi admi­nistraţia publică naţională trebuie să se unească într-un efort comun. Referin­du-se la realizarea drepturilor sociale ale poliţiştilor ca o condiţie efectivă a activităţilor profesionale în contextul as­piraţiilor europene, Mihail Laşcu, preşe­dintele „SINDLEX”, a remarcat că sindi­catele mereu au intervenit în rezolvarea problemelor sociale. „Intervenţia noas­tră s-a datorat unui dialog constructiv şi credibil cu partenerii sociali. Dorinţa noastră este să devenim membri ai echi­pei poliţieneşti europene. Cu aceleaşi salarii, cu aceleaşi drepturi şi garanţii, cu întregul lor pachet social dacă doriţi”, a menţionat liderul sindical. Concomi­tent, domnia sa a relatat celor prezenţi la eveniment despre succesele înregis­trate de către sindicate până la etapa ac­tuală. „Noi am reuşit să semnăm în anul 2010 prima Convenţie colectivă cu MAI pe anii 2010-2015, totodată anul acesta am reuşit să semnăm în cadrul parte­neriatului social, Contractul colectiv de muncă cu Inspectoratul General de Poli­ţie al MAI pe anii 2013-2018. Am reuşit să consolidăm Sindicatul „Demnitate” cu Sindicatul „SindMAI” şi să formăm un sindicat unit numit astăzi Sindicatul „SINDLEX”, sau Sindicatul legii, cum îi spunem noi”, a subliniat Mihail Laşcu.

 

Parteneriat social în plină consolidare

 

Recunoştinţa pentru activismul sin­dicatului din ramură şi-au exprimat-o şi oaspeţii invitaţi la eveniment. Viceminis­trul Afacerilor Interne, Serghei Diaconu, a mulţumit Sindicatului „SINDLEX” în frunte cu Mihai Laşcu pentru acţiunile concrete întreprinse în serviciul poliţi­enesc. „Pe tot parcursul reformei MAI am avut cu sindicatul o comunicare efi­cientă şi sperăm să o avem şi în continu­are. Experienţa Republicii Moldova din punct de vedere sindical este în continuă dezvoltare, iar noi considerăm relaţiile noastre ca fiind constante şi producti­ve. Şi asta deoarece urmărim un scop comun – bunăstarea lucrătorilor din poliţie”, a declarat oficialul. În acelaşi context, viceministrul Serghei Diaconu a ţinut să precizeze că poliţistul trebuie să fie asigurat atât material, cât şi soci­al. „Nu poţi crea un serviciu poliţienesc integru, dacă nu oferi un cadru optim pentru exercitarea funcţiei. Este bine ca la sfârşitul acestei conferinţe să avem o listă de propuneri pentru a îmbunătăţi sistemul poliţienesc din ţara noastră”, a conchis oficialul.

 

sindlex-3

Foto: vocea.md

 

Despre meritele sindicatului din po­liţie a vorbit şi Alexandru Cimbriciuc, vicepreşedintele Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică. Domnia sa a mulţumit sindica­tului că a ştiut prin acţiuni concrete să obţină încrederea poliţiştilor. Ex-minis­trul Afacerilor Interne, Victor Catan, a subliniat activismul sindical atât în ţară, cât şi colaborarea fructuoasă cu sindica­tele de peste hotare. „De trei ani, de când sindicatul a intrat activ în viaţa MAI, a ştiut să-şi asigure susţinere din partea tuturor partenerilor sociali la nivel naţi­onal, dar şi susţinerea sindicatelor de ra­mură din alte ţări, prin semnarea multi­plelor acorduri de colaborare. Aceasta o demonstrează şi prezenţa oaspeţilor din străinătate la acest eveniment”, a menţi­onat Victor Catan.

 

Practici internaţionale pentru eficientizarea serviciului poliţienesc

 

În anul 2011, Federaţia Sindicate­lor din Moldova „SINDLEX” a devenit membru cu drepturi depline al European Police Union, EPU (Uniunea Europea­nă a Poliţiştilor). Prezent la eveniment, preşedintele EPU, Gerrit Van Kamp, a menţionat că este o onoare pentru el să se afle în ţara noastră şi să constate că sindicatele sunt atât de implicate în garantarea drepturilor poliţiştilor. „Sin­dicatele au existat mereu şi au fost forţa motrice a schimbărilor. Fiecare guvern trebuie să fie cointeresat să conlucreze fructuos cu sindicatele pentru a garanta drepturile lucrătorilor din domeniu. Si­guranţa şi securitatea trebuie să devină o preocupare strategică pentru un stat. Astfel se face tot mai necesară şi proteja­rea celor care sunt un garant al securită­ţii şi siguranţei naţionale”, a menţionat preşedintele EPU.

 

sindlex-2

Foto: vocea.md

 

În acelaşi context, oaspetele euro­pean a venit cu un mesaj către condu­cerea MAI. „Noi vrem siguranţă socială pentru colaboratorii noştri. Haideţi să lucrăm împreună pentru a obţine suc­cese şi a avea un viitor mai luminos”, a conchis Van Kamp.

În cadrul aceluiaşi eveniment, repre­zentanţi ai sindicatelor poliţieneşti din România, Ucraina, Federaţia Rusă au vorbit despre problemele cu care se con­fruntă, dar şi despre succesele pe care le-au înregistrat de-a lungul timpului. Pe agenda de lucru a conferinţei au fost incluse şi unele subiecte privind protec­ţia nemijlocită a drepturilor social-eco­nomice ale poliţistului.

Printre acestea se numără respecta­rea drepturilor femeilor în activitatea poliţienească, munca decentă, riscurile profesionale în activitatea poliţiei şi me­todele de soluţionare şi minimalizare a acestora.

Totodată, a fost discutată realizarea dreptului la asigurarea medicală şi nece­sitatea tratamentului balneosanatorial, precum şi mecanismul de protecţie la lo­cul de muncă. Conferinţa internaţională „Poliţia – garant al securităţii societăţii” a finalizat cu o întrevedere a delegaţilor străini cu preşedintele CNSM, Oleg Bud­za, unde domnia sa a prezentat statutul, obiectivele şi perspectivele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Totodată, Mihail Laşcu a înmânat reprezentanţilor de peste hotare, dar şi preşedintelui CNSM, Oleg Budza, trofee – simbol al sindicatului „SINDLEX”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com