14 august 2020
Chisinau
Fără categorie

Conferința anuală a Federaţiei Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții

Loading
Fără categorie Conferința anuală a Federaţiei Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții
Conferința anuală a Federaţiei Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții
sindicons

Foto: sindicate.md

Federaţia Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” a organizat Conferința anu­ală de evaluare a activităților din anul cu­rent și de planificare pentru anul 2014. Evenimentul a întrunit reprezentanți ai Comitetului Executiv, lideri de sindi­cat ai organizațiilor membre, membri ai Comisiei de cenzori, ai Consiliului de ti­neret, ai Consiliului de femei, precum și reprezentanți ai partenerilor sociali.

 

Marcel Răducan, ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a participat la eveniment și a comunicat că ministerul susține activitățile sindicale întreprinse la nivel de ramură, precum și pe constructo­rii din țară. De asemenea, ministrul a pre­cizat că, pentru a promova drepturile de muncă ale celor care activează în domeniul construcțiilor, este necesar de dezvoltat parteneriatul social.

Totodată, Marcel Răducan a subliniat că în cadrul reuniunilor și dezbaterilor pot fi identificate acțiuni importante pentru perioada următoare, astfel încât ședința de sfârșit de an este un prilej de a stabili obiective concrete pentru anul 2014.

Victor Talmaci, președintele Federației „SINDICONS”, a prezentat raportul privind activitatea Federației în anul 2013, inclusiv la capitolul colaborarea cu partenerii soci­ali. „Anul acesta a fost dedicat dezvoltării și consolidării dialogului social la nivel de unitate, de ramură și ne-am străduit ca și activitățile noastre comune să corespundă principiilor de bază ale parteneriatului so­cial. Din păcate, mai avem încă foarte mult de lucrat ca dialogul social, și în general, relațiile sindicat – patronat – minister să corespundă așteptărilor noastre și bunelor maniere”, a menționat liderul sindical.

Pavel Caba, preşedintele Asociaţiei Patronale din Construcţii, prezent la eve­niment, a accentuat că dialogul social în R. Moldova s-a creat în baza realațiilor din­tre patronatul din construcții și „SINDI-

CONS”. „Am început dialogul social pre­luând experiența din alte țări, fiindcă la noi nu exista o lege a patronatelor. Din activitatea noastră în comun se dezvoltă societatea. Fiecare trebuie să muncească, dacă vrea să primească ceva. Nu e ușor să schimbi lucrurile. Dialogul nostru social este recunoscut ca exemplu”, a menționat Pavel Caba.

 

Evenimente importante în plan naţional şi internaţional

 

Anul acesta au avut loc mai multe eve­nimente de importanţă națională și chiar internaţională pentru Federaţia „SINDI­CONS”. În perioada 25-27 februarie, cen­trul sindical naţional-ramural a fost vizitat de misiunea Federaţiei Internaţionale a Lucrătorilor din Construcţii şi Industria Lemnului (BWI), în persoana lui Marion Hellman, vicesecretar general BWI, şi a coordonatorului regional Mihail Kartaşov. Misiunea a plecat cu păreri bune despre activitatea federației. În semn de apre­ciere și susținere, două persoane au fost invitate la Festivalul tinerilor din cadrul Internaționalei Constructorilor BWI, care a avut loc în Germania.

 

sindicons-2

Foto: sindicate.md

 

La Conferința internațională practico-științifică cu tema „Modernizarea activității sindicatelor – o necesitate a timpului”, în afară de sindicaliștii moldoveni, au parti­cipat colegi din Ucraina, Belarus, Azerba­idjan, Kazahstan, Tadjikistan, Kîrgîzstan, Armenia, Georgia și Rusia, membre ale CIS „Stroiteli”. Șirul activităților poate fi continuat.

Deoarece scopul principal al sindicate­lor este de a proteja drepturile salariaților, „SINDICONS” s-a implicat activ în solu-ționarea problemelor acestora. „Am expe­diat scrisori Ministerului Muncii, Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, CNSM și Coordonatorului națio-nal OIM, prin care am semnalizat cazuri-le grave de încălcare a dreptului consti-tuțional al salariaților de la Monolit Con­struct și anume de a întemeia și a se afilia la sindicate. Pentru a atrage atenția asupra acestei încălcări și a sensibiliza conducăto­rii instituției și opinia publică, am organizat un flash-mob”, a menționat președintele „SINDICONS”. Ulterior, au fost puse în discuție subiectele ce țin de planul de acti­vitate și bugetul sindical de venituri și chel­tuieli pentru anul 2014.

„În Planul protecției sociale, am expe­diat o scrisoare către confederație despre modificarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asi­guraţilor prin tratament balneosanato­rial, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 290 din 19.04.2010. Membrii Comite­tului Executiv au susţinut pe deplin ideea că implicarea organizaţiei sindicale pri­mare prin comisia paritară angajator – sindicat, formată la nivel de unitate, este mai mult decât suficientă pentru a asigura transparenţa şi corectitudinea repartizării biletelor de tratament balneosanatorial”, a menţionat Victor Talmaci.

În acest context, s-a solicitat crearea unui grup de lucru cu participarea spe­cialiştilor din cadrul CNSM şi centrele sindicale național-ramurale în vederea elaborării propunerilor de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 290 din 19.04.2010, în special ce ţine de modi­ficarea procesului de distribuire a biletelor pentru tratament balneosanatorial, pre­cum şi pentru a soluţiona unele probleme privind repartizarea biletelor la nivel de unitate. Sunt doar câteva din temele dis­cutate la ședința de bilanţ. Liderul „SIN­DICONS” s-a referit și la problemele exis­tente și anume la mic-șorarea numărului de membri de sindicat. Pentru a opri acest proces, Comitetul Executiv al Federaţiei „SINDICONS” şi liderii Organizaţiilor sin­dicale primare și-au luat angajamentul să întreprindă acţiuni concrete de menținere şi majorare a efectivului sindical, de moti­vare a calităţii de membru de sindicat prin prisma dezvoltării parteneriatului social la nivel de unitate şi de branşă.

A fost continuată tradiția de desfășurare a ședințelor în teritoriu. La Cariera Micăuți a fost marcată Ziua Mondială pentru secu­ritate și sănătate la locul de muncă.

„Am fost la Școala Profesională din Căușeni, unde am luat act de pregătirea ca­drelor în construcții și modernizarea școlii în conformitate cu regulile impuse de pro­gram, precum și la Institutul ”Urbanpro­iect”, a menţionat Victor Talmaci.

În primul trimestru al anului 2014, se așteaptă Misiunea BWI la noi pentru a discuta despre participarea Moldovei ca beneficiar al unui proiect, cofinanțat de Internaționala Constructorilor, privind in­struirea liderilor de sindicat și alte domenii de interes reciproc.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com