19 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a expediat o solicitare către ANRE

Loading
Fără categorie Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a expediat o solicitare către ANRE
protest-anre

Foto: independent.md

 

În contextul revizuirii de că­tre Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a tarifelor pentru energia electrică și gazele naturale, Confederația Nați-onală a Sindicatelor din Moldova a expediat acestei instituții o solicitare pentru a preciza unele aspecte ce țin de calcularea prețului final pentru aceste servicii atât de importante pentru consuma­torul simplu.

 

Potrivit Mariei Creminscaia, consultant principal, expert pe problemele financiare şi social-economice al CNSM, există anumite dubii vizavi de corectitudinea unor indicatori.

 

La capitolul energie electrică

 

Solicitarea CNSM care se referă la majorarea tarifelor la electrici­tate conține câteva chestiuni im­portante. Precum se știe, compa­nia CPMG Moldova a desfășurat un audit, în cadrul căruia au fost verificate calculele prezentate de către operatorii responsabili de distribuirea și furnizarea energiei electrice. Sindicatele se întreabă care a fost impactul acestuia. „Care este eficiența auditului, dacă acesta a fost desfășurat doar sub aspectul calculelor aritmetice, fără ca să fie verificată și veridicitatea datelor, se întreabă, de altfel, absolut rezo­nabil, Maria Creminscaia. În plus, de ce volumul de energie electrică livrată și distribuită de către „RED Union Fenosa” SA este planificat pentru anul 2015 la nivelul anului 2014, deși în anul 2014 acesta a sporit cu trei la sută în comparație cu anul 2013”.

Apare o întrebare și vizavi de alt aspect. De ce costurile de ca­pital, recuperarea fondurilor fixe și cheltuielile de amortizare ale operatorului de energie electrică, „RED Union Fenosa” SA, sunt cal­culate în valută și anume în dolari, după care sunt convertite în lei moldovenești în baza cursului me­diu anual de schimb.

„În Moldova, evidenţa contabilă este ţinută în moneda naţională. Totodată, nu este clar de ce cheltu­ielile pentru salarii sunt calculate inclusiv pornind de la indicele pre­ţurilor de consum pentru anul pre­cedent, dacă acest indice deja este recalculat în funcţie de coeficientul salariului minim garantat în ziua modificării acestuia”, menţionează Maria Creminscaia.

 

La capitolul gaze

 

Solicitarea CNSM include şi câteva întrebări faţă de ANRE în legătură cu calcularea tarifului la gazele naturale. Problema este că, la mijlocul anilor 90, ţara noastră acumulase datorii faţă de com­pania „Gazprom” în valoare de 90 mln. de  dolari. Atunci, Guver­nul Republicii Moldova s-a obligat să achite aceste datorii, incluzând în tarif câte patru dolari SUA pen­tru un metru cub de gaze de la fie­care consumator.

„În anul 2006, aceste obligaţii trebuiau deja să fie onorate. Însă patru dolari au fost incluşi în tari­ful pentru gaze până în anul 2013”, spune Maria Creminscaia. În legă­tură cu acest fapt, vă rugăm să ne prezentaţi datele privind volumul neimpozabil de venit (în dolari SUA şi lei), obţinut de SA „Moldo­va-Gaz” în perioadele 1998-2000, 2001-2005, 2006-2013, după in­troducerea în tarifele la gazele na­turale a patru dolari SUA pentru un metru cub la fiecare consuma­tor. Precum şi datele privind veni­turile SA „Moldova-Gaz” (în dolari SUA şi lei) incluse în preţul la ga­zele naturale în anul 2011. Preţul a fost confirmat de ANRE, în el fiind incluşi acei patru dolari SUA”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com