23 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Conducerea FSLC a discutat probleme ce țin de activitatea unor instituții de cultură

Loading
Fără categorie Conducerea FSLC a discutat probleme ce țin de activitatea unor instituții de cultură
Conducerea FSLC a discutat probleme ce țin de activitatea unor instituții de cultură
fslc

Foto: sindicate.md

 

Membrii Comitetului Executiv al Federaţiei Sin­dicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) s-au în­trunit recent, în ședința ordinară.

 

Unul dintre subiectele de bază asupra căruia s-au pronunțat membrii Comitetului Executiv al FSLC a fost „Cu privire la acti­vitatea administrației și organelor sindicale din cadrul Muzeului Național de Istorie al Moldovei  și Liceului Republican de Muzică „S. Rahmaninov” în vederea respectării legislației muncii și pre­vederilor Convenției colective la nivel de ramură”.

Potrivit Tatianei Cazacu, șefa Secției protecție juridică și so­cial-economică a aparatului Consiliului Republican al FSLC, în urma verificărilor efectuate la cele două instituții, s-a constatat că, în mare parte, administrația acestora respectă prevederile legislației muncii și ale Convenției colective (nivel de ramură).

Totodată, s-a menționat că trebuie să se atragă atenția asu­pra respectării legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă și acordării sporului la salariu angajaților care activează  în condiții nocive. Este de dorit, de asemenea, să se prevadă în devizul de cheltuieli mijloace în mărime de cel mult 0,15% din fondul de retribuire a muncii pentru acțiuni prevăzute în Con­tractul colectiv de muncă, după cum prevede Legea sindicate­lor.

În context, li s-a recomandat administrației și organului sin­dical din cadrul Muzeului Național de Istorie al Moldovei să ajusteze Contractul colectiv de muncă la legislația în vigoare și să prelungească termenul acestuia. De asemenea, administrației și organului sindical din cadrul Liceului Republican de Muzică „S. Rahmaninov” li s-a recomandat elaborarea proiectului Con­tractului colectiv de muncă și încheierea acestuia la nivel de uni­tate.

O altă chestiune din ordinea de zi a ședinței pe care au discu­tat-o membrii Comitetului Executiv vizează 

bilanțul organizării odihnei de vară și a întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2016. Potrivit informației prezentate de Tati­ana Țulea, șefa Secției finanțe, contabilitate și asigurări sociale a aparatului Consiliului Republican al FSLC, prin intermediul organelor sindicale au fost repartizate bilete la 10 baze de odih­nă, unde și-au fortificat sănătatea 268 de copii ai salariaților din ramura culturii, membri de sindicat ai FSLC. Organizarea odih­nei copiilor și adolescenților în perioada estivală din anul 2016 s-a efectuat în limita mijloacelor financiare alocate Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură, care s-au cifrat la 384.219 lei.

Membrii Comitetului Executiv prezenți la ședință s-au pronunțat asupra fiecărei chestiuni în parte și au adoptat o serie de hotărâri, care urmează a fi expediate pe adresa instituțiilor vizate.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com