29 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Condiţii decente de viaţă şi muncă, negociate cu partenerii sociali

Loading
Fără categorie Condiţii decente de viaţă şi muncă, negociate cu partenerii sociali
Condiţii decente de viaţă şi muncă, negociate cu partenerii sociali

 

 

comitetul-confederal

Foto: vocea.md

Salariile de funcţie a peste 100 de mii de angajaţi dintr-un şir de in­stituţii, inclusiv de învăţământ, cultură şi artă, medico-sanitare şi de asistenţă socială, cultură fizică şi sport, din sfera ştiinţei şi inovării au fost majorate în 2014 cu aproxi­mativ 15 la sută, în urma negocieri­lor dintre partenerii sociali.

 

Acest lucru este menţionat într-o in­formaţie privind realizarea Planului de acţiuni al Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova pentru anul trecut, aprobată, joi, de membrii Comitetului Confederal al CNSM.

Majorările sus-menţionate au fost ope­rate în urma creşterii, începând cu 1 oc­tombrie 2014, de la 600 la 1000 de lei a salariului minim pe ţară, precum şi a sa­lariului tarifar pentru prima categorie de salarizare în sectorul bugetar – de la 900 la 1000 de lei.

Totodată, CNSM a înaintat partene­rilor sociali un proiect de stabilire a spo­rului pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, în funcţie de noul cuantum al salariului minim. În urma negocierilor s-a decis ca, la prima etapă, să fie revăzută Lista-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă unde există condiţii vătămătoare, pentru care salariaţilor le sunt stabilite sporuri de compensare.

De asemenea, la insistenţa CNSM, Pla­nul de acţiuni privind minimizarea prac­ticii de achitare a salariilor „în plic” şi a „muncii la negru” a fost completat prin­tr-o hotărâre de guvern. Printre obiecti­vele incluse se numără revizuirea modului de stabilire şi reexaminare a salariului mi­nim pe ţară şi a cuantumului minim ga­rantat al salariului în sectorul real.

În acelaşi timp, cuantumul minim ga­rantat al salariului în sectorul real va fi diferenţiat în funcţie de complexitatea muncii, nivelul de pregătire şi califica­re a salariaţilor. Această diferenţiere are scopul de a exclude nivelarea minimului respectiv pentru toţi salariaţii din acest sector.

În ceea ce priveşte modificarea legisla­ţiei în domeniul ocupării forţei de mun­că, reprezentanţii sindicatelor au propus, între altele, să fie prevăzută reducerea cu doi la sută a contribuţiilor de asigurări sociale de stat timp de 12 luni pentru uni­tăţile care angajează absolvenţi şi şomeri aflaţi în evidenţă.

Concomitent, reprezentanţii salariaţilor au solicitat ca în proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2015 să fie prevăzută dublarea sumei amenzilor stabilite pentru diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare. La aceeaşi şedinţă, membrii Comitetului Confederal au mai examinat proiectul Planului de acţiuni în vederea realizării Strategiei CNSM pen­tru 2015, proiectul Planului de activitate al CNSM şi al Institutului Muncii în do­meniul formării sindicale şi cercetării, precum şi proiectul bugetului sindical al CNSM pentru acest an.

În context, reprezentanţii Comitetului Confederal au examinat un apel din partea Consiliului de Tineret al CNSM prin care este solicitată întreprinderea unui şir de măsuri de promovare a tinerilor în cadrul structurilor sindicale de toate nivelurile.

 

Informaţii mai detaliate despre chestiunile discutate la şedinţa de joi a Co­mitetului Confederal al CNSM urmă­riţi în viitoarele numere ale ziarului „Vocea poporului”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com