24 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Concediul de îngrijire a copilului ar putea fi redus

Loading
Fără categorie Concediul de îngrijire a copilului ar putea fi redus
Concediul de îngrijire a copilului ar putea fi redus
concediu-de-maternitate

Foto: agora.md

 

Concediul pentru îngrijirea copi­lului ar putea fi redus de la trei la doi ani de zile. O iniţiativă în acest sens a lansat vicepreşedinta Parla­mentului, Liliana Palihovici.

 

Deputata spune că Adunarea Parlamenta­ră a Consiliului Europei a venit cu recoman­darea de a schimba paradigma concediului de îngrijire a copilului, iar asta ar urma să fie „analizată serios și să devină parte a agendei statului”.

„Deja sunt câteva inițiative legislative în Parlament, care se referă la susținerea ma­melor tinere și opțiunea de modificare a conceptului concediului de îngrijire a copi­lului și reducerea termenului acestuia până la doi ani. Se propune ca mamele care vor accepta un concediu de îngrijire a copilu­lui până la vârsta de doi ani să beneficieze de o indemnizație de îngrijire a copilului în valoare de 65-70% din salariul pe care l-au avut până la concediul de maternitate, ceea ce ar însemna o sumă dublă comparativ cu cea pe care o primesc femeile asigurate as­tăzi. Aceasta permite mamei să ofere mai multe copilului, ea rămânând competiti­vă profesional pe piața muncii. Prioritatea noastră trebuie să fie bunăstarea tuturor cetățenilor, asta ar aduce schimbări pozitive în sectorul demografic al țării”, spune Lilia­na Palihovici.

Liliana Palihovici susţine că iniţiativa în cauză vine să ofere mamelor sau taților mai mult suport financiar în timpul concediului de îngrijire a copilului. „În inițiativele înre­gistrate se propune oferirea dreptului pen­tru un părinte de a alege cât timp să stea în concediul de îngrijire a copilului. Consider că e corect de a oferi acest drept, împreuna cu oportunitatea dublării sumei pe care o vor primi în calitate de indemnizație pentru îngrijirea copilului”, a specificat Liliana Pa­lihovici.

Mai mult ca atât, potrivit deputatei, aceas­ta este o practică ce a dat rezultate pozitive în țările scandinave, dar și în România.

Propunerea a venit din partea mai mul­tor mame și 

ONG-uri. Ea a fost dezbătută în cadrul unor audieri publice din luna mai anul curent, în cadrul Platformei comune de dialog a deputatelor din Parlamentul Repu­blicii Moldova.

Opțiunea dată poate exista ca alternativă, doar după modificarea Codului educației, care va obliga autoritățile publice să des­chidă creșe, astfel ca mamele sau tații, care vor decide să stea mai puțin de trei ani în concediu de îngrijire a copilului, să dispună de servicii de creșă de calitate pentru copilul lor. ,,Procesul de modificare a legislației sper să nu dureze prea mulți ani și să ofere cât de curând șansa de a îmbina eficient viața de familie cu cea profesională”, conchide sursa citată.

 

Sindicatele: Nu putem exclude total concediul de trei ani

 

La rândul lor, sindicaliştii sunt de păre­re că, în unele cazuri, această prevedere ar putea fi aplicată, dar nu trebuie de exclus totalmente concediul de trei ani de îngrijire a copilului.

„Reducerea concediului de îngrijire a co­pilului până la atingerea vârstei de trei ani nu poate fi acceptată, dat fiind faptul că, po­trivit prevederilor legale, copiii sunt admiși în instituțiile preșcolare de la vârsta de trei ani. Astfel, în cazul reducerii concediului dat, părinții nu vor putea încadra copiii în grădinițe, iar majoritatea acestora nu au po­sibilitate să angajeze o bonă. Astfel, varianta propusă de parlamentară ar putea fi com­plementară la concediul existent de trei ani prevăzut actualmente de legislația națională, părintele având posibilitatea să aleagă în­tre cele două opțiuni pe cea care îi este mai convenabilă, precum și să fie asigurată în­cadrarea copiilor în instituțiile preșcolare de la vârsta de doi ani. Totodată, este strict ne­cesar ca cuantumurile indemnizațiilor adre­sate familiilor cu copii să fie și ele majorate. De altfel, sindicatele insistă de mai mulți ani asupra majorării acestora, pentru a asigura părinții cu mijloacele necesare pentru îngri­jirea copilului”, a spus, pentru ziarul ,,Vocea poporului”, Polina Fisticanu, şefa Depar­tamentului protecţie social-economică din cadrul CNSM.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com