Companiile străine sunt mai productive şi oferă salarii mai mari

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 30.11.2017

   

inependent.co.uk

inependent.co.uk

 

Companiile cu investiţii străine directe (ISD) sunt cu 71 la sută mai productive şi oferă salarii mult mai mari decât companiile autohtone, astfel îmbunătățind bunăstarea populației și contribuind cu sume mai mari din impozite. Cel pu­ţin asta arată rezultatele studiului „Impactul economic al investițiilor străine directe în Moldova”, elaborat de Echipa Economică Germană în Moldova.

 

Totuși, potrivit studiului, sunt diferențe mari între sectoare. În cele mai puțin tehnologizate (tex­tile), diferența de salarii este mai mică, iar în sectoarele cu utilizare intensivă a capitalului (energie) sau bazate pe cunoaștere (servi­cii de tehnologii informaționale) diferențele sunt mai mari.

Cele mai mari salarii sunt în domeniul servicii IT, unde se ofe­ră salarii de până la 20 de mii de lei și în telecomunicații – circa 19 mii de lei.

 

Unde sunt cei mai mulți angajați

 

Potrivit autorilor documen­tului, companiile ISD joacă un rol semnificativ pentru ocuparea forței de muncă, în special, in­dustria prelucrătoare și domeniul IT. Cea mai mare concentrație de angajați se înregistrează la fa­bricile deschise de străini și este vorba de domeniul industriei prelucrătoare, unde sunt circa 32 de mii de angajați. Urmează comerțul cu ridicata și amănuntul – 15.500 de angajați și în compa­niile informații și comunicații – 7.700 de angajați.

Datele mai arată că domeniul energetic este direcția unde 

merg o treime din totalul investițiilor străine. Potrivit studiului, cele mai mari investiții străine directe sunt la Moldovagaz și Gas Natural Fenosa. Prioritate are și sectorul financiar (18%), dar și cel de pro­ducere (16%). De asemenea, din totalul întreprinderilor din Mol­dova, doar șapte la sută constitu­ie companiile cu investiții străine directe.

Doar 1% din totalul investițiilor străine directe merg în agricultu­ră. Potrivit experților, investito­rii străini ezită să investească în agricultură, pentru că acest fapt presupune investiții mai mari de­cât în alte domenii, dar și din ca­uza imposibilității de a cumpăra terenuri în Moldova.

 

Țările de unde vin investițiile

 

Dacă e să ne referim la țările de origine a investițiilor, UE reprezin­tă 61 la sută din totalul acestora în Moldova. Pe baza criteriului de țară, Rusia este cel mai mare investitor – 28 la sută. Urmează Țările de Jos – 12%, Cipru, Spania, Franța – 8 la sută, România – 6 %, Italia și Germania câte 5 la sută, Marea Britanie – 3 la sută, SUA 2%, alte state din UE 6% și alte țări – 9%.

Cât privește industria prelucră­toare, o treime din producția de aici este destinată pentru export. Însă cota exporturilor companiilor străine în sectorul de producție reprezintă doar două treimi.

Același studiu relevă că com­paniile cu investiții străine directe constituie o sursă importantă a venitului de stat, având în vedere că acestea aduc 34 la sută din im­pozitul pe venit. Adițional, acestea contribuie și la alte impozite prin salarii mai mari și astfel stabilizea­ză sistemul social prin contribuții mai mari la sistemul de securitate socială (21% din total). „Relevanța fiscală a investițiilor străine direc­te ar trebui să motiveze în conti­nuare Guvernul în activitățile sale de atragere a investițiilor străine”, se accentuează în studiu.

Documentul a fost realizat de Echipa Economică Germană în Moldova, în comun cu Biro­ul Național de Statistică. Studiul ajută potențialii investitori să vadă unde sunt lacunele, dar și beneficiile economiei naționale atunci când se intenționează să facă investiții străine directe în Republica Moldova.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.