24 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Comitete sindicale vor fi distinse cu prilejul sărbătorii profesionale

Loading
Fără categorie Comitete sindicale vor fi distinse cu prilejul sărbătorii profesionale
Comitete sindicale vor fi distinse cu prilejul sărbătorii profesionale

ziua-sindicatelor

 

Diplome de merit şi insig­ne de onoare ale Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova vor fi înmânate în acest an mai multor comi­tete sindicale cu prilejul Zilei Sindicalistului. O hotărâre în acest sens a fost aprobată la cea mai recentă şedinţă a Comitetului Confederal al CNSM.

 

Ceremonia de decorare va avea loc în cadrul Adunării activului sindical al CNSM, care se va desfășura marţi, 7 iunie, de Ziua Sindicalistului, iar în acest scop, fiecare fe­deraţie sindicală de ramură va înainta câte o organizaţie sindicală primară.

Criteriile de evaluare a ac­tivităţii comitetelor sindicale ale organizaţiilor sindicale primare pentru decorarea cu Diploma de Merit şi Insigna de Onoare ale CNSM au fost aprobate, de asemenea, de membrii Comitetului Confe­deral. Printre acestea se nu­mără elaborarea, negocierea şi semnarea unor contracte colective de muncă ce con­ţin drepturi pentru membrii de sindicat superioare celor prevăzute de legislaţia în vi­goare.

Totodată, sunt luate în cal­cul aspecte legate de proteja­rea drepturilor membrilor de sindicat, neadmiterea sancţi­unilor nefondate şi a conce­dierilor abuzive, constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi instruirea lucrătorilor în această materie.

Un criteriu important pentru decorare ţine de lipsa accidentelor de muncă şi ac­tivitatea comitetelor sindica­le de exercitare a controlului asupra modului de înlăturare a neajunsurilor depistate de inspectorii de muncă ai sin­dicatelor la unitate.

Relevante în context sunt şi activităţile de instruire a cadrelor şi activului sindical la nivel de întreprindere şi organizarea unor activităţi pentru femei şi tineri. Participarea membrilor comitetelor sindicale la organi­zarea odihnei de vară a elevilor şi desfăşura­rea în cadrul unităţilor a diferitor activităţi cultural-sportive sunt şi ele criterii de eva­luare. Nu în ultimul rând, pentru decorarea comitetelor sindicale vor 

conta activităţile de informare a membrilor de sindicat prin instalarea şi amenajarea de panouri, repar­tizarea unor broşuri şi pliante, conlucrarea cu mass-media, dar şi abonarea la săptămâ­nalul „Vocea poporului” etc.

Ziua Sindicalistului este marcată, înce­pând cu 7 iunie 2007, când a fost adoptă hotărârea istorică de reîntregire a mişcă­rii sindicale din ţară, prin fuzionarea celor două centre sindicale naţional-interramu­rale existente în acel moment şi crearea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

CNSM este un centru sindical naţional-interramural de tip confederativ, care întru­neşte pe principii benevole 26 de federaţii sindicale de ramură. Sindicatele sunt in­dependente faţă de autorităţile publice, de partide şi alte organizaţii social-politice, de asociaţii ale patronatelor şi faţă de organiza­ţiile obşteşti, nu este supusă controlului lor şi nu li se subordonează.

CNSM întruneşte în prezent peste 400 de mii de membri. În cadrul confederaţiei activează Consiliul de Femei şi Comisia  de Tineret.

CNSM este membru cu drepturi depline al Confederaţiei Internaţionale a Sindica­telor cu sediul la Bruxelles și este afiliată la Confederaţia Generală a Sindicatelor cu se­diul la Moscova.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com