CNSM, partener la „Gala Businessului Moldovenesc”

Natalia Hadârcă
Vocea Poporului, 11.06.2018

   

gala-business-md

 

155 de întreprinderi din țara noastră, participante la con­cursurile „Marca comercială a anului 2017, și 17 consilii ra­ionale, prezente la Expoziția națională „Fabricat în Mol­dova 2018”, au fost premiate  în cadrul celui mai important eveniment al businessului au­tohton – „Gala Businessului Moldovenesc”.

Evenimentul din acest an are o însemnătate deosebită, dat fi­ind faptul că pentru Camera de Comerț și Industrie este un an jubiliar, aceasta împlinind 100 de ani de la fondare, iar concursul „Marca Comercială a Anului” s-a aflat la cea de-a XV-a ediție. Adi­că, de 15 ani, acest proiect scoate în evidență cele mai competitive mărci autohtone.

În premieră, Confederația Na-țională a Sindicatelor din Moldo­va a fost partener al nominalizării „Responsabilă Social”. În cadrul acesteia au fost premiate șapte mărci pentru dezvoltarea și pro­movarea celor mai bune idei ale marketingului social și, neapărat, unde există comitet sindical la companie.

Acest ultim eveniment este o dovadă a faptului că acordul în­cheiat între CNSM și 

Camera de Comerț și Industrie, în toamna anului trecut, a dat roade. Atunci, în urma unei vizite la sindicate a lui Sergiu Harea, președintele CCI, s-au pus bazele unei  trainice cola­borări între aceste două instituții, una care reprezintă mediul de afaceri și a doua – pe salariați.

„Ne dorim ca mediul de afa­ceri să fie unul responsabil soci­al”, a declarat atunci Oleg Budza, președintele CNSM.

Dar să revenim la cel mai im­portant eveniment anual al busi­nessului moldovenesc. La gală au participat peste 350 de persoane, printre care oficialități, membri ai

Guvernului, ai Parlamentului, rep-rezentanți ai administrației locale, ambasadori acreditați în Repub-lica Moldova și, desigur, instituții și companii din țara noastră care ocupă un loc important în dezvol­tarea economiei naționale.

Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, a declarat că sindicatele susțin inițiativele antreprenoriale ce țin de crearea noilor locuri de muncă, dezvoltarea condițiilor de muncă în concordanță cu principi­ile muncii decente, ale securității și sănătății în muncă, cu implemen­tarea unor inovații în procesele de muncă, cu respectarea drepturilor și a intereselor salariaților, membri de sindicat.

Totodată, în cadrul Galei Busi­nessului Moldovenesc, Chiril Gaburici, ministrul Economiei și In­frastructurii, a subliniat faptul că acest concurs important promo­vează cele mai competitive mărci autohtone și antreprenori, care au implementat cu succes standar­dele europene în domeniul mana­gementului calității, afirmându-se prin calitatea produselor și a ser­viciilor oferite pe piața națională și internațională: „Produsele moldo-venești exportate sunt tot mai calitative și competitive, în urma implementării instrumentelor de dezvoltare a antreprenoriatului și eliminării barierelor pentru me­diului de afaceri”.

Concursul „Marca comercială a anului” a fost lansat în anul 2003, cu scopul de a reliefa cele mai re­uşite proiecte în domeniul creării şi promovării mărcilor comerci­ale autohtone pe piaţa internă şi externă, de a spori competitivi­tatea lor şi a contribui la crește-rea profesionalismului echipe-lor de marketing. La ediția cu­rentă a competiției au participat 110 mărci comerciale naționale, care au concurat la 13 nominali­zări.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.