20 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

CNSM are susţinerea celui mai mare sindicat din SUA

Loading
Fără categorie CNSM are susţinerea celui mai mare sindicat din SUA
CNSM are susţinerea celui mai mare sindicat din SUA

cnsm-sindicate-sua

 

Centrul American pentru Solidaritatea Internaţională a Muncii din cadrul Federa­ţiei Americane a Muncii şi Congresului Organizaţiilor Industriale (AFL-CIO) este profund îngrijorat de presi­unea care se exercită asupra sindicatelor din regiune, inclusiv din R. Moldova. Declarații în acest sens a făcut Rudy Porter, director regional de programe al cen­trului respectiv, în timpul unei întrevederi cu conduce­rea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. AFL-CIO este cea mai mare organizaţie sindicală din SUA, activează în toate ţări­le lumii şi asistă sindicatele în ceea ce priveşte protecţia drepturilor lucrătorilor.

 

Noi vedem problemele pe care le fac instituţiile finan­ciare internaţionale, precum Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, pre­siunea externă care se exer­cită asupra guvernelor naţi­onale în ce priveşte relaxarea legislaţiei naţionale care ţine de contractele colective de muncă, a ţinut să evidenţie­ze Rudy Porter. De aceea, a precizat el, AFL-CIO îşi pro­pune să intensifice colabo­rarea cu partenerii, pentru a slăbi această presiune şi a depăşi obstacolele în derula­rea procesului de încheiere a contractelor colective de muncă.

Scopul vizitei la Chișinău este de a acumula cât mai multă informaţie despre miş­carea sindicală din Moldova, despre activitatea CNSM şi de a identifica oportunităţile din perspectiva conlucrării cu sindicatele din R. Moldo­va, a declarat directorul re­gional de programe al AFL-CIO pentru Europa şi Asia Centrală.

Cu atât mai mult, cu cât deja avem o experienţă bogată în ce priveşte cooperarea în domeniul migraţiunii, contracararea traficu­lui de persoane. Aşa că acum este nimerit să tatonăm şi alte posibi­lităţi în vederea lansării unor noi programe de colaborare, a conchis Rudy Porter.

 

g_cnsm

Sindicatele din Moldova vor să intensifice colaborarea cu partenerii americani

 

Tristan Masat, director de pro­grame al AFL-CIO, a mărturisit că instituţia pe care o reprezintă este îngrijorată de situaţia tensionată, de lipsa de stabilitate din R. Mol­dova. De aceea, a relevat el, „pen­tru noi este important să cunoaş­tem ce are de gând să întreprindă sindicatele în această situaţie, cum înţeleg rolul lor în soluţionarea problemelor acumulate”.

Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM, i-a informat pe colegii americani că până anul trecut între sindicate şi Guvern au existat niş­te relaţii pertinente. Dovadă este şi faptul că în ultimii ani au fost semnate 14 convenţii cu Executi­vul. A funcţionat în mod normal Comisia tripartită de consultări şi negocieri colective. Aveau loc întrevederi permanente cu princi­palul partener, exista o conlucrare eficientă între sindicatele de ramu­ră şi ministerele de profil. Desigur se atestau şi disensiuni, mai ales în ce priveşte politicile salariale, însă până la urmă se ajungea la un nu­mitor comun, se manifesta respect reciproc între partenerii de nego­cieri. Din păcate, a constatat vice­preşedintele CNSM, la momentul de faţă nu există un guvern funcţi­onal, din care cauză este imposibil de a continua consultările şi nego­cierile colective.

Mihail Hîncu le-a declarat oas­peţilor că CNSM nu este adeptă a acţiunilor radicale, a unor acțiuni de protest violente. Sindicatele din Moldova pledează pentru ne­gocieri, dialog social. Ca urmare a lipsei unui guvern funcţional, a fost sistată şi asistenţa financiară externă. Populaţia este derutată, nu mai are încredere în nimeni, ceea ce face imposibil un dialog potrivit. Totuşi, conducerea CNSM nu disperă şi crede că, în cele din urmă, va fi desemnat un guvern democratic, proeuropean şi va fi reluată finanţarea externă, care va contribui la creşterea venituri­lor populaţiei. Oricum, sindicatele vor fi cu ochii pe Guvern și nu va permite escaladarea conflictelor în ţară.

Cât priveşte perspectivele cola­borării cu sindicatele americane, Mihail Hîncu s-a pronunţat pen­tru amplificarea colaborării. De exemplu, a sugerat dumnealui, ar fi rezonabil de a elabora în mod expres programe de asistenţă a sindicatelor din ţările Europei de Est, precum R. Moldova, Ucraina, România, Belarus. În mod concret, ar fi vorba de crearea unui centru la Institutul Muncii al CNSM de pregătire a specialiştilor pentru sindicatele din ţările din regiune. În acest proiect s-a investit enorm în ultima vreme. Se are în vedere instruirea experţilor în domeniul juridic și economic. Nevoia unei asemenea instituţii este dictată şi de faptul că centrele de instruire în domeniul sindicatelor lipsesc în multe ţări. În procesul de instrui­re ar putea fi implicaţi atât experţi din Moldova, cât şi din ţările din regiune, colaboratori ai AFL-CIO.

Colegii americani au relevat că discuţiile cu CNSM au ajuns la o etapă în care se poate cădea de acord în ce priveşte crearea centru­lui pentru pregătirea specialiştilor sindicali pentru ţările din regiune. În afară de aceasta, ei au spus că se preconizează organizarea unor seminare comune la nivel regio­nal, precum şi a cursurilor pentru tinerii activişti sindicali.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com