17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

CNSM a pledat şi pledează pentru dialog şi conlucrare

Loading
Fără categorie CNSM a pledat şi pledează pentru dialog şi conlucrare
CNSM a pledat şi pledează pentru dialog şi conlucrare

protest-cnsm

 

Confederaţia Naţională a Sindica-telor din Moldova este îngrijora­tă de evoluţia situaţiei politice din ţară. Republica Moldova traversea­ză o perioadă complicată din punct de vedere politic, economic şi so­cial. Acum, poate mai mult ca ori­când, trebuie să tratăm toate acţiu­nile cu raţiune şi responsabilitate. Aceste idei au constituit laitmotivul unei ședințe a Comitetului Confe­deral al CNSM, care a avut loc luni, 25 ianuarie, în cadrul căreia au fost discutate chestiuni actuale pentru societate.

 

Chiar în debutul ședinței, Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, a relevat că țara a fost prea mult timp fără un guvern funcțional și nu s-au putut face prea multe lucruri, o mulțime de probleme așteaptă să fie soluționate. În curând își va relua acti­vitatea Comisia tripartită, unde sindicate­le vor putea aborda problemele stringente cu care se confruntă societatea și va căuta soluții împreună cu partenerii de dialog so­cial: Guvernul și patronatele. Pentru aceas­ta, însă, e nevoie de stabilitate și liniște în societate.

„Noi nu ne dorim confruntare, vrem să conlucrăm cu miniștrii, cu alți factori de de­cizie. Prin violență nu rezolvi problemele, lucrul acesta ni l-au dovedit și evenimente­le din aprilie 2009, și ceea ce s-a întâmplat recent. Și protestele pașnice, desfășurate în câmpul legal, au o finalitate. Poate e cazul să facem un apel către societate, pentru a promova stabilitatea, a antrena factorii de decizie la un dialog la masa de negocieri”, a subliniat Mihail Hîncu.

„Fiind un important segment al societăţii civile, Confederaţia Naţională a Sindicate­lor din Moldova a pledat şi pledează pen­tru dialog. Numai prin comunicare, pe cale paşnică, pot fi soluționate cele mai strin­gente provocări şi probleme ale societăţii, fapt consemnat de experienţa democraţiilor avansate.

În această situaţie dificilă, CNSM se preocupă de protejarea drepturilor şi a in­tereselor social-economice, profesionale şi de muncă ale cetăţenilor, apărarea libertă­ţilor şi drepturilor acestora, neadmiterea înrăutăţirii nivelului de viaţă, precum şi consolidarea dialogului social. Toate aceste acţiuni pot fi realizate doar în condiţiile de bună funcţionare a instituţiilor statului, în special a Guvernului, în calitate de partener de dialog social”, se arată în textul Apelu­lui CNSM, discutat în ședința Comitetului Confederal.

Documentul mai relevă că, în contextul situaţiei create, Confederaţia Națională a Sindicatelor din Moldova, care conform legii este o organizaţie apolitică şi indepen­dentă faţă de autorităţile publice şi organi­zaţiile politice, îşi exprimă îngrijorarea fată de evenimentele recente şi cheamă cetăţenii la calm şi la respectarea ordinii publice.

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova face apel către autorităţi, forţe po­litice, societatea civilă să purceadă imediat la un dialog constructiv pentru aplanarea tensiunilor în societate şi revenirea tuturor instituţiilor statutului la funcţionalitate nor­mală.

Mai mulți membri ai Comitetului Con­federal, lideri ai sindicatelor de ramură, au insistat ca CNSM să ceară convocarea de urgență a Comisiei tripartite, în cadrul că­reia să fie discutate problemele arzătoare cu care se confruntă societatea.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com