Ciclu de instruiri pentru viitorii recrutori sindicali profesionişti

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 10.07.2018

   

Un ciclu de seminare axate pe pregătirea de recrutori profesionişti a fost lansat, recent, de Federaţia „Sindicons”. Pentru început, de instruire vor avea parte mai mulţi li­deri sindicali selectaţi în acest scop, iar organizatorii se aş­teaptă ca, pe parcurs, în acest proces să fie atraşi şi alţi sin­dicalişti care-şi vor manifesta interesul de a face carieră în acest domeniu.

 

„Noi vorbim în permanenţă despre recrutare. Avem atâtea rezerve interne şi ne-am gândit cum să le valorificăm în folosul organizaţiilor primare”, a precizat Victor Talmaci, preşedintele Fe­deraţiei „Sindicons”.

La primul seminar, participan­ţii au luat cunoştinţă de un şir de strategii şi tactici de recrutare în sindicat. Printre acestea se nu­mără: analiza nevoii de recrutare, planificarea procesului în funcţie de posibilităţi şi necesităţi, stabi­lirea resurselor, organizarea de întruniri şi interviuri, colectarea de informaţii, adoptarea decizi­ilor de către organele executive, evaluarea rezultatelor etc.

În prezent, la întreprinderile cu 

organizaţii sindicale afiliate Fede­raţiei „Sindicons” o parte dintre angajaţi nu sunt membri. Victor Talmaci a specificat că se con­stată diferite cazuri în care unii salariaţi membri demisionează, iar cei care vin să se angajeze în locul lor nu aderă la organizaţia sindicală.

Preşedintele „Sindicons” spu­ne că, în corespundere cu expe­rienţa care există în Suedia, acolo unde liderii sindicali se ocupă în permanenţă de recrutare, de negocieri colective, aşa cum îşi doresc salariaţii, rezultatele nu se lasă prea mult aşteptate. Astfel, în această ţară, la întreprinderile cu organizaţii sindicale, până la 85-95 la sută dintre angajaţi sunt membri ai acestor structuri.

În acelaşi timp, lideri sindicali de la unităţile din construcţii din ţara noastră vorbesc despre une­le constrângeri atunci când vine vorba despre recrutare şi negoci­eri colective. Ca reacţie, Federaţia „Sindicons” îşi propune să discu­te problemele, să valorifice expe­rienţa existentă şi să-şi motiveze liderii să se ocupe de recrutare.

O atenţie deosebită o acordă recrutării şi Federaţia Internaţio­nală a Lucrătorilor din Construcţii şi Industria Lemnului (BWI), care este cofinanţatoare a acestor instruiri desfăşurate de „Sindi­cons”.