Centenarul Unirii, consemnat de sindicaliști de pe ambele maluri ale Prutului la Piatra Neamț

vocea.md
Vocea Poporului, 12.04.2018

   

arhivă personală

arhivă personală

 

Centenarul Unirii Basarabiei cu Româ­nia a fost marcat recent într-un mod deosebit la Piatra Neamț, România, unde și-au dat întâlnire sindicaliști din educație de pe ambele maluri ale Pru­tului. Republica Moldova a fost repre­zentată de către federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ). Evenimentul a avut loc la inițiativa Sindicatului din Învățământ Neamț, la Seminarul Teolo­gic Ortodox „Veniamin Costachi”.

 

După slujba de pomenire a eroilor nea­mului în Biserica „Sfântul Ioan Iacob Hoze­vitul”, a urmat vernisajul expoziţiei de foto­grafii documentare „Marea Unire a început la Chişinău”, prezentate de Nadejda Lavric, vicepreședinte al FSEȘ. Dan Ţârdea, profe­sor de pictură din România, a vorbit despre lucrările elevilor săi, portrete ale unor cti­tori ai şcolii și personalităţi care și-au adus contribuția la Marea Unire din 1918.

Deschiderea efectivă a manifestării a avut loc în sala de festivităţi a Seminarului, unde profesorul Gabriel Ploscă, președintele Sin­dicatului din Învățământ Neamț, amfitrionul acestei sărbători, a făcut prezentarea organi­zatorilor: Sindicatul din Învăţământ Neamţ, Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova, Seminarul Teologic Or­todox „Veniamin Costachi”. Dânsul a invitat să ia cuvântul oaspeţii oficiali ai întrunirii: Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Jude­ţean Neamţ; Ghenadie Donos, preşedintele FSEŞ; Ana Cimpoieşu, preşedinta Consiliului Raional FSEŞ  din raionul Hânceşti; Maria Pe­trariu, primar al comunei Vânători–Neamţ; Iacob Baciu, președintele Confederației Sin­dicatelor Democratice din România ( CSDR);  Ion Naroși, coordonatorul Departamentului educație din cadrul CSDR.

Sunt de reţinut din această primă parte a evenimentelor oferirea unor daruri simbolice din partea delegaţiei basarabene preacucer­nicului părinte Ioan Mihoc. Este vorba des­pre o fotografie a Sfatului Ţării și o lucrare cu imaginea a domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt. Inspectorul Elena Preda a făcut un anunţ oficial: „Conform acţiunii „100+100 de şcoli întru Marea Unire a Românilor”, care și-a propus să faciliteze încheierea a 100 de parteneriate, între şcoli din județul Neamţ şi Republica Moldova au fost semnate 120 de parteneriate, în cadrul unei ceremonii ofici­ale organizată la Muzeul de Istorie și Arheo­logie Piatra Neamț.

În cadrul simpozionului „27 Martie 1918 – Unirea Basarabiei cu Ţara-Mamă”, sărbă­toare naţională a românilor, au prezentat comunicări profesori de pe ambele maluri ale Prutului: Viorica Rotaru  – „Lăpuşna – spaţiu istoric românesc din stânga Prutului”; Gigel Bârliba – „Personalităţi din Basarabia şi lupta pentru Unire”; Nadejda Seredovschi – „13 martie 1918 – ziua sacră a Sorocii”; Ema­nuel Marius Sandu – „Biserica ortodoxă în Primul Război Mondial. Contribuţii”; Emanu­el Bălan – „Spitalele militare din zona Târgu Neamţ în Primul Război Mondial”; Varvara Chiperi – „Importanţa/consecinţele unirii Basarabiei cu România”.

Aplaudate au fost şi formaţiile implicate într-un emoţionant spectacol final. Este vor­ba de corul „Gloria Dei” al Seminarului Teolo­gic Ortodox „Veniamin Costachi” , ansamblul „Şezătoarea” al Şcolii gimnaziale „Arhiman­drit Chiriac Nicolau”, Vânători–Neamţ, „ Pe-un picior de plai” al Gimnaziului Paşcani din raionul Hânceşti;  Claudia Caranfil, declama­tor, și Mariana Melinte, solistă, profesori de la Liceul Teoretic „N. Sulac” din Chișinău.