17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Cazuri dificile cu care se confruntă angajații, analizate de inspectorii muncii

Loading
Fără categorie Cazuri dificile cu care se confruntă angajații, analizate de inspectorii muncii
Cazuri dificile cu care se confruntă angajații, analizate de inspectorii muncii
seminar-edinet

Foto: arhivă personală

 

Consiliul Interramural Teritorial al Sindicatelor din raionul Edineţ, în comun cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat un seminar cu genericul „Completările şi modificările la Co­dul muncii al Republicii Moldova”.

 

Au fost prezenţi preşedinţii sindicatelor de ramură, membri ai Consiliului Interramural, conducători de întreprinderi, jurişti, lideri şi activişti sindicali, şefi ai serviciilor resurse umane. De asemenea, la seminar au partici­pat şi lideri sindicali din raionul Briceni.

Stela Ciobanu, preşedintele Consiliului interramural al Sindicatelor din raionul Edi­neţ, a adus la cunoştinţa asistenței despre activitatea grupului de lucru tripartit la exa­minarea propunerilor de modificare şi com­pletare a Codului muncii, aportul CNSM în acest proces, despre conţinutul Legii nr. 205 din 20 noiembrie 2015, publicată în Monito­rul Oficial la 18 decembrie 2015 și necesitatea cunoaşterii şi aplicării acesteia.

Elena Carchilan, şefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a explicat fiecare arti­col al Codului muncii în care s-au operat mo­dificări şi completări, făcând comparaţie cu conţinutul anterior al prevederilor din Codul muncii.

Dumneaei s-a oprit mai detaliat asupra articolelor ce ţin de acţiunea Contractului colectiv de muncă şi a Convenţiei colective, conţinutul contractului individual de muncă, perioada de probă ş. a.

Au fost făcute, apoi, studii de caz, s-au prefigurat diferite cazuri care pot avea loc la unități, iar cei prezenţi trebuiau să răspundă cum ar proceda ținând seama de conţinutul ultimelor completări şi modificări. Au fost adresate întrebări ce țin de contractul indi­vidual de muncă pe o perioadă determinată, despre suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa uneia dintre părţi si încetarea contractului indi­vidual de muncă.

Cei din ramura învățământului, de pildă, au adresat mai multe întrebări ce vizează 

acţiunea angaja­torilor în caz de suspendare a activităţii instituţiilor de învăţământ în perioada ca­rantinei şi dacă se interzice continuarea activității din cauza unei epidemii, în temeiul prescripției Centrului de sănătate publică.

Angajații din industria prelucrătoare, de la spitalul raional au primit răspunsuri la întrebările privind organizarea muncii în schimburi, regimul de muncă şi de odih­nă, precum și interzicerea turei continue la entități, despre salarizarea angajaţilor, zilele de sărbătoare nelucrătoare, pauzele acordate salariaților pentru alimentarea copiilor.

Prin exemple concrete din activitatea agenţilor economici şi a sindicatelor, au fost găsite răspunsuri la toate întrebările cu care se confruntau salariații – membri de sindicat la locul de muncă.

Tuturor le-au fost distribuite materiale explicative, extrase din Codul muncii. Cei prezenţi la seminar au solicitat câte un exem­plar al Codului muncii în redacţia nouă.

 

Oxana AXENCIUC,

lider sindical „Sindindcomservice”, or. Edineţ

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com