Câte ore trebuie să muncească un zilier și cu cât să fie plătit

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 07.12.2017

   

dejulmeu.ro

dejulmeu.ro

 

Durata zilnică de executare a acti­vităţii unui zilier nu poate depăşi 8 ore, 5 ore – pentru persoanele în vârstă de 15-16 ani şi 7 ore – pentru persoanele în vârstă de la 16 la 18 ani. De asemenea, timpul de muncă al zilierului nu va depăşi 40 de ore pe săptămână. Totodată, se prevede ca durata lucrărilor executate de un lu­crător zilier pentru acelaşi beneficiar să nu depăşească 90 de zile într-un an calendaristic. Aceasta prevede un proiect de lege votat recent în prima lectură de Parlament, care are drept scop reglementarea activităţilor ne­calificate cu caracter ocazional, des­făşurate de către zilieri.

 

Scopul principal: diminuarea fenomenului de ocupare informală

 

Conform proiectului, se propune ca pla­ta pentru activitatea zilierului să fie efectu­ată de către beneficiar la sfârșitul fiecărei zile de muncă, conform înțelegerii dintre beneficiar și zilier. Nivelul remunerației pe unitate de timp nu trebuie să fie mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real pe oră, stabilit de Guvern. În acest an, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu au­tonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică) a fost stabilit în mărime de 14,09 lei pe oră. Astfel, dacă proiectul va fi implementat, zi­lierii vor fi plătiți cu cel puțin 112 lei pe zi.

Din veniturile obţinute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercita­tă de către zilier nu se reţin contribuţii de asigurări sociale de stat şi nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asis­tenţă medicală în cotă procentuală. Astfel, zilierul are obligaţia de a se încadra în sis­temul public de asigurări sociale obligato­rii pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS).

 

Registru de evidență a zilierilor

 

Conform proiectului de lege, benefici­arul va fi obligat să întreţină Registrul de evidenţă a zilierilor, în care să înregistre­ze toate persoanele înainte de începerea activităţii acestora, precum şi să transmită extrasul din Registrul vizat Inspectoratului teritorial de muncă respectiv, inclusiv pe suport electronic. Beneficiarii care vor în­călca legea riscă să fie amendați de către Serviciul Fiscal de Stat sau de Inspectora­tul de Stat al Muncii.

În prezent, circa 

30 la sută din popula-ția ocupată a țării este încadrată în acti-vități cu caracter ocazional, dintre aceștia 70 la sută sunt implicați în lucrări agri-cole.

Inițiativa este binevenită, pe de o parte, dacă e să luăm în calcul numărul angajă­rilor neoficiale, însă, pe de altă parte, este de natură să mărească și mai mult gaura din bugetul public și să afecteze drepturile angajaților în raport cu patronii, este opi­nia sindicaliştilor.

„Temerea noastră, dacă va fi votat pro­iectul în lectura a doua, este că, trecând la activitatea simplificată în baza evidenței registrului, va exista pericolul că mulți an­gajatori care au astăzi încheiate cu lucră­torii lor contracte individuale de muncă pe o perioadă nedeterminată sau pe o anumită perioadă de timp, de tip sezo­nier, vor renunța la asemenea practici, deoarece această lege îi va absolvi de responsabilitățile care le revin conform legislației muncii (achitarea salariilor, a contribuțiilor la bugetul asigurărilor soci­ale și în fondurile de asigurare obligatorie pentru asistența medicală etc.), iar lucră­torii nu vor dispune de garanții sociale”, a explicat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM.

Astfel, deși zilierul va avea obligaţia de a se încadra în sistemul public de asi­gurări sociale, încheind cu CNAS un con­tract individual, puțini vor fi cei care vor semna un astfel de document, conchid sindicaliștii.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.