22 august 2018
Chisinau
Cititorii ne scriu

Când e mai bine să fie depuse actele pentru stabilirea pensiei de vârstă

Loading
Cititorii ne scriu Când e mai bine să fie depuse actele pentru stabilirea pensiei de vârstă
Când e mai bine să fie depuse actele pentru stabilirea pensiei de vârstă

educatoare-copii

 

O singură zi pot avea uneori la dispoziţie lucrătorii pentru a depune documentele şi a le fi stabilită pensia de vârstă, iar dacă nu reuşesc s-o facă prompt, legea îi poate obliga să mai munceacă luni bune pentru a obţine o nouă şansă.

 

Este şi situaţia Angelei Troşin din capitală, care pe 30 iunie anul curent, în zi de vineri, a împli­nit 57 de ani, vârstă ce îi acorda dreptul să-şi stabilească pensia de vârstă. Şi, pentru că nu a găsit cine să o înlocuiască la serviciu, s-a prezentat la Casa Teritoria­lă de Asigurări Sociale (CTAS) în următoarea zi de muncă, acolo a fost anunţată însă că dreptul ei nu mai era valabil.

„Activând în calitate de educa­tor în două schimburi consecuti­ve pe durata aceleiaşi zile şi fără ajutor de educator, chiar dacă aveam pregătite documentele, nu am putut să le prezint la CTAS, pentru că nu am găsit pe cineva care să mă înlocuiască”, ne scrie Angela Troşin.

Luni, 3 iulie, când s-a prezentat la instituţia cu pricina, cei de aco­lo au refuzat să-i mai primească actele. Pe 10 iulie, aceleaşi do­cumente au fost expediate prin poştă, pentru ca pe 19 iulie sem­natarul scrisorii să fie contactat telefonic şi invitat să prezinte ori­ginalele documentelor.

Ulterior, pe 7 septembrie, An­gela Troşin a primit prin poştă răspuns prin care este înştiinţată despre refuzul CTAS de a-i stabili pensia de vârstă, argumentat prin faptul că acest drept îi putea fi asigurat doar în caz în care ar fi prezentat documentele pe 30 iu­nie 2017.

Pătrunsă de un sentiment pro­fund al nedreptăţii, cititoarea pu­blicaţiei noastre afirmă că, 

acolo unde justiţia nu funcţionează în interesul cetăţeanului simplu şi cinstit, nici nu poate fi vorba des­pre un stat de drept!

Angela Troșin se mai întreabă cum se face că educatorul este obligat să respecte cu stricteţe fişa postului. În aceasta scrie ne­gru pe alb că educatorul răspun­de personal de viaţa şi sănătatea copiilor în timpul aflării lor la in­stituţia preşcolară, de respectarea drepturilor şi de ocrotirea vieţii şi a sănătăţii micuţilor. În acelaşi timp, cei care elaborează legile nu poartă nici o răspundere, sus­ţine autoarea scrisorii.

Conform modificărilor opera-te în Legea privind sistemul pu­blic de pensii, la 1 iulie 2017 a început majorarea treptată a vâr­stei de pensionare şi a stagiului de cotizare, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Astfel, vârsta standard de 63 de ani pentru băr­baţi va fi atinsă la 1iulie 2019, iar pentru femei – la 1 iulie 2028.

Atingerea acestei vârste se va realiza eșalonat prin creşterea anuală a vârstelor standard de pensionare pentru bărbaţi cu pa­tru luni, iar pentru femei – cu șase luni.

Totodată, la 1 iulie 2017 a în­ceput egalarea eșalonată a sta­giului complet de cotizare pentru bărbaţi şi femei, care va constitui 34 de ani. Pentru bărbaţi, acesta va fi stabilit începând cu 1 iulie 2018, iar pentru femei, începând cu 1 iulie 2024.

Astfel, începând cu 1 iulie 2017, bărbaţii pot să-și stabilească pensia pentru limită de vârstă la 62 de ani şi 4 luni, având un sta­giu de cotizare de 33 de ani şi 6 luni, iar femeile – la 57 de ani şi 6 luni, având un stagiu de cotizare de 30 de ani şi 6 luni.

Potrivit specialiştilor în mate­rie, legea nu reglementează în mod expres felul în care ar tre­bui să procedeze angajaţii CNAS în situaţia descrisă de cititoarea noastră. Şi, dacă s-ar ţine cont de faptul că nu există prea mul­te cazuri de acest fel şi, respectiv, efortul financiar necesar pentru asigurarea dreptului de pensio­nare a celor vizaţi nu este unul mare, prioritar ar trebui să devină dreptul angajaţilor.

Pornind de la acestea, repre­zentanţii sindicatelor sunt dispuşi să solicite factorilor de decizie guvernamentali să perfecţioneze cadrul normativ pentru ca, în situ­aţiile de acest fel, angajaţii CNAS să pună pe primul loc drepturile şi interesele salariaţilor.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Te-ar putea interesa și