17 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Calea parcursă de Federaţia Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor

Loading
Fără categorie Calea parcursă de Federaţia Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor
Calea parcursă de Federaţia Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor

 congres-drumari

 

Federaţia Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova (FSTD) a făcut bilanțul activității pentru ultimii cinci ani în cadrul Congresului V. Prin vot unanim, delegații reuniți la for l-au reales în funcția de președinte al Federației pe Boris Rojnevschi, iar în cali­tate de vicepreședinte din nou a fost aleasă Larisa Ignati­eva, liderul comitetului sindical din cadrul „Magistrala” SA din municipiul Bălți. La Congres au fost prezenți Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicate­lor din Moldova, Vitalie Rapcea, desemnat de curând în funcția de viceministru al Transporturilor și Infrastructu­rii Drumurilor.

 

Reformarea sistemului

 

În raportul prezentat, Boris Rojnevschi a punctat momentele cele mai importante din activi­tatea Federației. În special, el a menționat faptul că numărul de membri ai FSTD a rămas prac­tic neschimbat, însă numărul de organizații primare s-a redus exact cu 50 la sută în urma comasării întreprinderilor „Gările şi Staţiile Auto” și „Drumuri”. În anul 2015, Federația are 4766 de membri și 36 de organizații sindicale prima­re, față de 4804 membri și 72 de organizații primare câte erau în anul 2010.

„Federația a contribuit la apli­carea necondiționată a actelor legislative pentru ca să fie stinse restanțele salariale, iar lefuri­le pentru munca prestată să fie achitate la timp”, a mai spus Boris Rojnevschi.

 

g_cnsm

Respectarea legii ar rezolva mai multe probleme ale lucrătorilor

 

Liderul FSTD s-a referit și la succesele Federației la capitolul eliberarea biletelor pentru trata­mentul balneosanatorial și a bile­telor la taberele de odihnă pentru copii. Domnia sa a remarcat as­pectele pozitive din cadrul dialo­gului social cu partenerii, dar și faptul că pe parcursul ultimilor cinci ani Federaţia Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor s-a axat, în special, pe chestiuni­le ce țin de elaborarea și aplicarea contractelor colective de mun­că, de salarizare, de condițiile de muncă și odihnă în conformitate cu Convenția Națională și cea ra­murală, Codul muncii, alte acte legislative și normative care de­finesc relațiile dintre partenerii sociali.

 

Față în față cu angajatorul

 

Larisa Ignatieva, președinta comitetului sindical al „Magis-trala” SA din municipiul Bălți, a venit cu o serie de propuneri pentru soluționarea problemelor ce apar în activitatea sindicatelor. Bunăoară, domnia sa a menționat că, în teritorii, liderii sindicali deseori se pomenesc față în față cu angajatorii în soluționarea problemelor. „Mulți dintre ei nu sunt în măsură să apere drepturile salariaților la nivelul cuvenit, afir­mă aceasta. Or, dacă liderul sin­dical va îndrăzni să-l înfrunte pe patron, acesta ar putea să-i spună lesne „Adio!”. Liderii sindicali au nevoie de o protecție împotriva eventualelor abuzuri din partea conducătorilor de unități. Proba­bil, ar fi bine ca și Confederația, și Federația, cel puțin o dată pe an sau la un an și jumătate (apropo, în trecut chiar așa era) să con­voace conducătorii, să discute cu ei ca să-i determine să țină cont de comitetul sindical, de liderul acestuia”.

Larisa Ignatieva a indicat şi asupra altei problemei grave – atragerea tineretului în sfe­ra transportului şi gospodăriei drumurilor. Soluţia acesteia ea o vede în ajungerea la o înţelegere între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi instituţiile de învăţământ privind repartizarea tinerilor specialişti în organizaţiile de drumuri şi transporturi.

„Putem număra pe degete or­ganizaţiile din domeniul nostru unde lucrează tinerii specialişti. Avem facultatea de construcţie a drumurilor. De ce ministerul, de comun acord cu universitatea, să nu ia o decizie privind repartiza­rea tinerilor specialişti. Cei care au studiat în baza contractului nu pot fi forţaţi, asta e clar. Dar cei care învaţă pe banii statului ar fi bine să fie repartizaţi în or­ganizaţiile noastre şi să lucreze aici. Aduc exemplu organizaţia noastră – avem doi-trei tineri spe­cialişti. Au lucrat jumătate de an – un an şi au plecat la lucru peste hotare”.

Liderul sindical al Uniunii Con­ducătorilor Auto, Alexandru Co­telnic, la rândul său, a menţionat că în domeniul pe care-l reprezin­tă lucrurile stau mai bine decât la transportatori şi drumari. „Acum salariile s-au majorat puţin. Ne plătesc cu 11 lei şi 25 de bani ora. Plus suplimentele pentru munca pe timp de noapte, îndemnizaţia pentru concediu, ajutorul mate­rial la concediu. În principiu, în organizaţia noastră atitudinea faţă de lucrători este una des­tul de bună. Conducerea ține la angajați. Anual, plătim 7 milioane de lei impozite. Avem peste 300 de membri de sindicat. Aproape că nu avem lucrători care să nu fie membri de sindicat”.

Preşedintele CNSM, Oleg Bud­za, a atenţionat asistența asupra celor mai stringente probleme cu care se confruntă lucrătorii şi, re­spectiv, sindicatele, în procesul de apărare a drepturilor lor. Domnia sa a trasat pentru delegaţii la con­gres vectorul acţiunilor ulterioare pentru viitorii cinci ani. El a abor­dat şi problema majorării vârstei de pensionare, cea a igienei în muncă şi a folosirii abuzive de către angajatori a carenţelor din legislaţia ce vizează remunerarea muncii. Oleg Budza a remarcat că, spre deosebire de ţările europene, în Moldova lipseşte o atare noţiu­ne ca „maladie profesională”, mai bine zis, angajatorii trec cu tăce­rea impactul condiţiilor nocive de muncă asupra stării de sănătate şi, drept urmare, a dezvoltării bo­lilor cronice.

„Totul trebuie să fie transpa­rent şi oamenii trebuie să fie egali. Pentru acest lucru este necesar să muncim mult pentru ca legile să fie respectate”, a subliniat Oleg Budza. În final, preşedintele Con­federaţiei Naţionale a Sindicatelor a menţionat că mereu a susţinut şi va continua să susţină tineretul, care este fidel ţării şi rămâne să trăiască şi să muncească în Mol­dova, văzându-şi viitorul aici.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com