27 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Beneficii remarcabile pentru angajaţi, obţinute prin parteneriat social

Loading
Fără categorie Beneficii remarcabile pentru angajaţi, obţinute prin parteneriat social
Beneficii remarcabile pentru angajaţi, obţinute prin parteneriat social

lafarge-moldova

 

Opt ani fără accidente de muncă au fost marcaţi în cadrul unei ceremonii or­ganizate, zilele trecute, de reprezentanţii Lafarge Mol­dova. Compania dispune în prezent de unul din cele mai performante sisteme de ma­nagement al securităţii şi să­nătăţii în muncă, iar acesta a fost creat în parteneriat cu reprezentanţii organizaţiei sindicale de la unitate.

 

Cel mai important lucru legat de această performanţă este că oamenii, muncitorii merg în fie­care zi la serviciu şi se întorc să­nătoşi la familiile lor, a remarcat Oleg Budza, preşedintele Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, în cadrul ceremo­niei respective.

Timp de opt ani deja, datorită eforturilor depuse de echipa ma­nagerială împreună cu toţi an­gajaţii, această întreprindere se

plasează în topul unităţilor au­tohtone ce pot servi drept exem­plu în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.

„Mă bucur pentru condiţiile de securitate, sănătate şi igienă a muncii create la această între­prindere şi sper că parteneriatul social iniţiat cu ani în urmă va fi menținut şi dezvoltat şi în con­tinuare în beneficiul oamenilor şi al companiei în întregime”, a menţionat Oleg Budza.

 

Dialog social

 

De o practică extraordinară de dialog social cu partenerii de la întreprinderea în cauză au avut parte reprezentanţii sindicate­lor, iar bazele acesteia au fost puse de lideri care se bucură în prezent de recunoaştere şi apre-ciere la nivelul întregii ţări, a subliniat Victor Talmaci, preşe­dintele Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Ma­terialelor de Construcţie „Sindi­cons”.

„Rezultatele anunţate de această companie sunt un exem­plu pentru agenţii economici din ţara noastră în materie de secu­ritate şi sănătate în muncă. Am dori ca în viitor această experien­ţă să fie multiplicată prin prisma dialogului social, care să fie pur­tat în permanenţă”, a accentuat Victor Talmaci.

Prezentă la eveniment, Eleo­nora Graur, preşedinta raionului Rezina, a remarcat importanţa

faptului că, în raionul lor, acti­vează o companie atât de mare. Totodată, aceasta dă dovadă de corectitudine faţă de angajaţi şi o disciplină de muncă la care nu au ajuns încă multe companii din ţara noastră.

La rândul lor, reprezentanţii Ministerului Economiei au apre­ciat că cei opt ani fără accidente de muncă sunt în folosul tuturor angajaţilor şi relevă grija mani­festată faţă de aceştia. În con­text, aceiaşi reprezentanţi au dat asigurări că vor face tot ce este necesar pentru ca această între­prindere să prospere.

 

Grija faţă de angajaţi este o prioritate

 

„Avem şase persoane desem­nate, care fac zilnic instruiri. Luna trecută, de exemplu, au fost 1800 de ore de instruire în cadrul întreprinderii, dar şi al unităţilor cu care avem contracte de afaceri”, a specificat Jean-Mi­chel Pons, directorul general al companiei.

În spatele celor opt ani fără accidente în cadrul întreprinde­rii stau aproximativ 30 de ani de muncă în această direcţie. Per­formanţele înregistrate se bucură de apreciere din partea factorilor ministeriali. Drept urmare, în ultimii trei ani, există un schimb de experienţă în materie cu 20 de întreprinderi de stat, au adăugat reprezentanţii companiei.

În opinia lor, prevenirea acci­dentelor de muncă este cea mai bună soluţie. De aceea, se dis­cută sistematic cu fiecare dintre angajaţi pentru a fi cunoscute şi înlăturate potenţialele riscuri de accidentare.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com