24 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Banca Mondială împinge Guvernul de la Chișinău spre măsuri antipopulare

Loading
Fără categorie Banca Mondială împinge Guvernul de la Chișinău spre măsuri antipopulare
Banca Mondială împinge Guvernul de la Chișinău spre măsuri antipopulare
banca-mondiala

Foto: gbcghana.com

 

Afirmaţia pe care a făcut-o Rudy Porter, director regional de programe al Centrului American pentru Solidaritatea Internaţională a Muncii din ca­drul Federaţiei Americane a Muncii şi Congresului Organizaţiilor Indus­triale (AFL-CIO), în cadrul întrevederii de acum câteva săptămâni cu con­ducerea CNSM, vizavi de problemele pe care le fac ţării noastre instituţiile financiare internaţionale, de presiunea externă care se exercită asupra guvernului moldovean, vine doar să alimenteze o stare de amărăciune. În ultima vreme, oficiul Băncii Mondiale din Chișinău recomandă cu multă insistenţă să fie majorată vârsta de pensionare în ţara noastră, ca măsură de înzdrăvenire a sistemului public de pensii.

 

Salvarea sistemului de pensii, pretext pentru majorarea vârstei de pensionare

 

Chiar nu demult, subsemnatul, ca şi mul­ţi colegi din mass-media din ţară, am primit prin poşta electronică un articol semnat de Yuliya Smolyar, specialist în domeniul protecţiei sociale al oficiului regional al BM pentru Belarus, Moldova şi Ucraina, în care se vehiculează că principala problemă a sistemului public de pensii din Republica Moldova este… reforma nefinalizată a aces­tuia. Autoarea insistă că reforma sistemului de pensii, inițiată la sfârșitul anilor 90, nu a fost dusă până la capăt, deoarece nu s-a realizat unul dintre principalele obiective ale acesteia, majorarea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Amintesc că, în cadrul reformei în dome­niul protecţiei sociale din Republica Mol­dova, pornită la finele anilor 90 ai secolului trecut, censul de pensionare a fost ridicat de la 55 de ani la 57 de ani pentru femei şi de la 60 de ani până la 62 de ani pentru bărbaţi, care este unul dintre cele mai înalte în ţările din CSI. Și pentru că vârsta de pensionare nu s-a majorat, explică reprezentanta BM, creșterea planificată a valorii pensiilor a fost de asemenea suspendată. Aşa că Yuliya Smolyar le spune Guvernului şi Parlamen­tului Republicii Moldova ce trebuie să facă pentru îmbunătățirea actualului sistem pu­blic de pensii. În afară de revizuirea formu­lei de calculare a pensiilor, pe care eu o văd una rezonabilă şi necesară, dânsa pledează pentru majorarea vârstei de pensionare, sta­bilirea aceleiași vârste de pensionare pentru femei și bărbați.

 

Alte ţări scad vârsta de pensionare

 

La scurt timp după ce am citit articolul au­torului de la BM, aflu de pe un site interna­ţional că Polonia şi-a pus în gând ca vara vii­toare să scadă vârsta de pensionare. Această ţară, asemeni Republicii Moldova, fiind pre­sată de instituţiile financiare internaţionale, precum Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional, a majorat în 2012 vârsta de pensionare până la 67 de ani, însă, realizând consecinţele grave ale acestei măsuri, acum s-a răzgândit şi intenționează să reducă vâr­sta de pensionare până la 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului „Vocea Poporului”!

 

Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpress SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com