Au spus NU! terorii psihologice la locul de muncă

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 06.03.2018

   

seminar-sindenergo

 

Despre violenţa psihologică la locul de muncă, atât a fe­meilor, cât şi a bărbaţilor, se vorbeşte adesea într-un cerc mai intim şi rareori ajunge să fie subiect de discuţii în cercuri mai largi. Din frica de a nu rămâne fără un loc de muncă, deseori, angajaţii tolerează atunci când sunt umiliţi, intimidaţi, insultaţi, discreditaţi şi chiar când sunt maltrataţi fizic de către un superior sau un coleg.

 

Stop violenţei bazate pe gen în câmpul muncii! – au spus răs­picat zilele trecute mai mulţi tre­zorieri sindicali şi membre ale organizaţiilor sindicale primare din cadrul Federaţiei Sindicale „Sindenergo”, la un seminar unde au discutat despre protecția soci­al-economică a femeilor.

Activitatea a început cu un flashmob prin care cei prezenți au anunțat că se alătură  cam­paniei lansate recent de Consiliul Regional Pan–European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor  (ITUC) cu gene­ricul „Stop violenței bazate pe gen în lumea muncii – sprijiniți o Convenție a Organizației Inter-naționale a Muncii”.

 

Toleranță zero

 

„Ne-a determinat faptul că, deşi statisticile nu arată deschis ce se întâmplă realmente la în­treprinderi, în societate, eu, din practica pe care o am și din dis­cuţiile cu colegii mei, membri de sindicat, constat că o astfel de discriminare la locul de muncă există. Este important de adus la cunoştinţa guvernanţilor şi a angajatorilor faptul că 

aceste momente au loc, dar ei nu vor să le recunoască. Mulți angajați îmi povestesc despre unele ca­zuri neplăcute, mă întreabă ce ar putea să facă. Pentru a nu da sfaturi în particular, am decis să susţinem această Campanie, iar un specialist în domeniu să le re­lateze în detaliu despre acest fe­nomen și să le sugereze soluțiile potrivite. Toleranță în acest sens nu trebuie să existe”, a spus Vic­toria Niță, președinta Federației „Sindenergo”.

Precizăm că această campanie are loc în perioada 14 februarie – 8 martie curent, timp în care au loc diverse activități de infor­mare și de sensibilizare la nivel internațional a factorilor de de­cizie, pentru a îmbunătăți situația în context.

„Oamenii trebuie să știe că atunci când se confruntă cu ase­menea probleme nu e bine să tacă. La noi, omul apleacă capul, mai bine se eliberează de la lo­cul de muncă, dar nici nu intră în conflict cu conducătorul. De fapt, nu e vorba de conflict, ci de apă­rarea drepturilor. Nu trebuie să acceptăm discriminarea sub nici o formă. Nu cunoaştem cazuri concrete, ştim doar că ele au loc, pentru că oamenilor le este frică să vorbească”, a adăugat Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM.

Dânsa le-a vorbit participanți-lor la seminar despre ce prevede Legea bugetului asigurărilor so­ciale de stat pentru anul 2018, despre sistemul public de pen­sii, stabilirea indemnizațiilor de maternitate, cea unică la naștere și pentru îngrijirea copilului până la trei ani, le-a adus la cunoștință și alte informații utile în acest sens.

„Pentru că, uneori, deși există legi în vigoare, informaţii, necu­noscându-le, cetăţenii, membrii de sindicat, nu ştiu cum să facă uz de legislaţie. Sunt foarte multe lucruri interesante pe care popu­laţia trebuie să le știe, iar liderii sindicali sunt cei care trebuie să le cunoască și să le ducă în mase. Sunt sigură că prin asemenea ac­tivităţi sindicatele devin mai pu­ternice şi oamenii mai informaţi”, a conchis Liuba Rotaru.

 

Discriminare socială

 

Pelaghia Chiriliuc, președinta sindicatului de la Uzina experi­mentală „Inteh”, a remarcat pro­blemele existente la întreprin­derea RED Nord, unde au fost disponibilizați aproximativ 300 de angajați.

„Majoritatea dintre acești an-gajați erau femei. A fost, desigur, o discriminare, pentru că au fost eliberate mai multe femei. An­gajatorii cred că bărbații mun­cesc mai mult, iar femeile sunt mai puțin productive, ceea ce nu este corect. O situație destul de dificilă. Unde să meargă omul să muncească în nordul țării, fiindcă acolo, precum știți, nu sunt multe întreprinderi? Sigur, va fi nevoit să plece peste hotare  să câștige un ban ca să-și poată întreține fa­milia. Probleme sunt foarte mul­te, mai puține soluții pentru ele”, ne-a spus Pelaghia Chiriliuc.

Potrivit statisticilor, 35% – 818 milioane de femei în toată lumea, cu vârsta mai mare de 15 ani, au fost supuse violenţei acasă, în lo­curi publice sau la locul de mun­că. S-ar putea spune că situația este relativ comparabilă și la noi, numai că nu există statistici exac­te în acest sens.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.