22 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Au rămas două zile până la termenul limită de prezentare a declaraţiei privind impozitul pe venit

Loading
Fără categorie Au rămas două zile până la termenul limită de prezentare a declaraţiei privind impozitul pe venit
Au rămas două zile până la termenul limită de prezentare a declaraţiei privind impozitul pe venit
declaratie-pe-venit

Foto: russianworldnewspaper.org

25 martie este termenul li­mită de depunere a decla­raţiei cu privire la impozi­tul pe venit. Contribuabilii care nu au reuşit să o pre­zinte la timp, vor fi nevoiţi să achite o amendă, pentru fiecare zi de întârziere fiind calculate penalităţi.

 

În anul 2014, pentru facilitarea procedurii depunerii declaraţiei cu privire la impozitul pe venit contribuabililor li s-a permis să o prezinte la orice inspectorat fis­cal, indiferent de locul de trai. Şi în anul curent cetăţenii au aceas­tă posibilitate.

De fapt, în prezent, Serviciul Fiscal propune diverse opţiuni pentru a simplifica la maximum procedura de declarare a venitu­rilor, pentru ca o persoană care este departe de domeniul fisca­lităţii şi finanţelor în general să completeze documentul în mod corect. Pe site-ul serviciului fis­cal puteţi găsi toate explicaţiile în acest sens, inclusiv instrucţi­uni video privind modalitatea de completare a formularului. Dar chiar și în cazul în care persoana nu a înţeles cum poate să o facă, nu are timp pentru a studia pro­cedeul sau pur şi simplu îi este lene, acesteia i se propune servi­ciul „Declaraţia precompletată”, el fiind foarte comod şi din moti­vul că persoana nu are nevoie să adune toate informaţiile privind veniturile primite din diferite companii şi instituţii, toate aces­tea deja existând în calculatorul inspectorului fiscal, care poate oferi nu doar aceste date, dar şi declaraţia completată în preala­bil.

 

g_social

Fiscul oferă serviciul declaraţiei precompletate

 

Potrivit Veronicăi Vragaleva, şefă de direcţie la Inspectoratul Principal de Stat, în acest sens a fost elaborat un program special. „La solicitare, în baza tuturor in­formaţiilor din sistemul nostru, obţinute de la toţi angajatorii, sunt oferite în mod automat nu doar datele despre toate dedu­cerile efectuate, dar şi declaraţia precompletată”, susţine ea.

Declarația cu privire la impo­zitul pe venit poate fi prezentată în mai multe moduri – pe su­port de hârtie, prezentând forma CET08, prin confirmarea datelor din declarația completată în pre­alabil, dar și în format electro­nic prin intermediul serviciului „Declarație electronică” sau prin intermediul oficiilor poștale, ex­pediind forma completată CET08 printr-o scrisoare recomandată la adresa organului teritorial al Ser­viciului Fiscal de Stat în raza că­ruia se deservesc contribuabilii.

 

Despre prezentarea declarației

 

De la an la an, suma venitului la depășirea căreia contribuabilul este obligat să prezinte declarația se majorează. Astfel, pentru anul 2014, aceasta a ajuns la 27852 de lei. Menționăm că suma scutirii personale pentru anul 2014 a fost de 9516 lei, suma scutirii pentru persoanele întreținute a fost sta­bilită la 2124 de lei, cu excepția invalizilor din copilărie, pentru care scutirea este echivalentă cu scutirea personală, adică de 9516 lei. Mai există și scutirea majo­rată, care este egală cu 14148 de lei pe an. Contribuabilii mai pot pretinde și o scutire suplimentară de 9516 lei pe an, în cazul în care soțul (soția) nu beneficiază de scutire personală.

Amintim că au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fi­zice care au două sau mai multe locuri de muncă, unde obțin sa­lariu care, cumulativ, depăşeşte suma totală de 27852 de lei pe an sau au obţinut venituri atât sub formă de salariu, cât şi din vânza­rea bunurilor a căror valoare to­tală depăşeşte 27852 de lei pe an.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com