26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Au fost instruiţi cum să prevină accidentele de muncă

Loading
Fără categorie Au fost instruiţi cum să prevină accidentele de muncă
Au fost instruiţi cum să prevină accidentele de muncă

sindcomservice

 

Reprezentanţi ai sindicatelor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice” s-au întru­nit recent la Vadul lui Vodă, în cadrul unui seminar cu genericul: „Sănătatea şi securitatea muncii – în atenţia sindicatelor”. 

 

Leonid Ababii, inginer pentru tehni­ca securităţii la SA „Servicii Comunale Floreşti”,  a relevat că la întreprinderea respectivă activează patru echipe mobile, între care şoferi, lăcătuşi, mecanici, su­dori. „În fiecare dimineaţă, toţi angajaţii trec un control medical – li se face testul la alcoolemie, li se măsoară tensiunea arterială, se efectuează controlul GPS. Acum câteva zile, am eliberat un sudor din funcţie, pe motiv că venea la serviciu în stare de ebrietate. Dispar capacele de la sistemul de canalizare şi ne gândim cum putem preveni furturile. Ştim unde se duc aceste capace, şi se schimbă pe alcool. SA „Moldtelecom” a încercat să pună lacăte la capace, dar capacele se fură, chiar fiind şi încuiate. De la seminar am aflat multe lucruri noi: de exemplu, până acum nu şti­am că persoanei care urcă pe scară la înăl­ţimea de la 1,3 metri, trebuie să i se ofere cască şi echipament special”, a menţionat Leonid Ababii.

Ana Selina, preşedinta Federaţiei „Sin­dindcomservice”, a menţionat că apro­ximativ 75 la sută dintre organizaţiile sindicale primare au structuri privind se­curitatea muncii. Ana Selina a mai spus că federaţia pe care o conduce a participat la elaborarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014–2028), a Conceptului de regionalizare a Serviciilor de alimenta­re cu apă şi de canalizare, a Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Elena Carchilan, șefa Inspectoratului Sindical al Muncii, a prezentat Normele pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii din 16 august 2001. Potrivit documentului, fiecare angajator trebuie să elaboreze Planul de protecţie şi prevenire a accidentelor şi să asigure sa­lariaţii cu echipament individual de pro­tecţie şi de lucru. Locurile de muncă, unde temperatura aerului depăşeşte constant 30 de grade Celsius, trebuie să fie asigurate cu apă carbogazoasă salină sau minerală. Alimentaţia de protecţie se distribuie pen­tru fiecare schimb, indiferent de durata lui în zilele efectiv lucrate de salariat în con­diţii nocive. La întreprinderile cu locuri de muncă în condiţii de murdărire excesivă a pielii, fiecărui salariat i se va distribui lu­nar cate 

400 de grame de săpun.

 

Măsurile

de protecție în condiții

de muncă nocive:

un test al conștiinței pentru angajator

 

Participanţii la seminar au primit ghi­dul „Securitatea şi sănătatea în muncă” în limbile română şi rusă. Lucrarea repre­zintă o culegere de acte legislative şi nor­mative privind securitatea şi sănătatea în muncă. Totodată, participanţilor la semi­nar le-a fost distribuit Regulamentul re­prezentantului sindicatelor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătă­ţii în muncă.

 

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com