24 octombrie 2020
Chisinau
Vocea copiilor

ATENȚIE, CONCURS! „Nu-mi fura copilăria”

Loading
Vocea copiilor ATENȚIE, CONCURS! „Nu-mi fura copilăria”

Redacția ziarului național al CNSM  „Vocea poporului”  lansează un  nou con­curs  național de desen al copiilor cu genericul  „Nu-mi fura copilăria”, în cadrul proiectului „Să schimbăm atitudinea față de munca copiilor”. Concursul este la a IV-a ediție.

concurs-desen

Scopul nostru este de a contribui la schimbarea atitudinii tuturor actorilor co­munităţii în ceea ce priveşte semnificaţia copilăriei şi rolul pe care îl au activităţile educative, cognitive în viaţa copilului.

La acest concurs urmează să participe copii de vârsta cuprinsă între 7 și 17 ani cu desene consacrate combaterii exploatării prin muncă a copiilor în Moldova.

Desenele pot fi expediate la redacție pe adresa: Chișinău, 31 August nr. 129, Casa Sindicatelor, et. IV, redacția ziarului național al CNSM „Vocea poporului”.

 

Regulamentul concursului

1. Organizatorul şi regulamentul

Organizatorul concursului de desen, ediția a IV-a, este redacția ziarului „Vocea poporului” al CNSM.

Prezentul regulament este întocmit de că­tre Organizator şi va fi afişat pe pagina web www.vocea.md. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament fără nici un fel de anunţ prealabil, urmărind astfel buna desfăşurare a concursului.

De asemenea, regulamentul va fi disponibil în copie, în mod gratuit, pentru oricare solicitant pe adresa: Chișinău, str. 31 August, 129,  Casa Sin­dicatelor, et. IV, redacția ziarului „Vocea popo­rului”.

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenele şi condiţiile prezentului regulament.

 

2. Durata concursului şi aria de desfăşurare

Concursul de desen, ediția a IV-a, este organi­zat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul  Republicii Moldova unde sunt organizații sindicale, în con­formitate cu prevederile prezentului Regulament.

Concursul se  desfăşoară cu suportul CNSM în perioada 1 martie – 22 septembrie 2017, prin intermediul săptămânalului „Vocea poporului”. Ultima zi de prezentare a desenelor este 12 mai 2017.

Bilanțul și înmânarea solemnă a premiilor – 29 septembrie 2017.

 

3. Dreptul de participare

La acest concurs pot participa copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 17 ani, de la  grădinițe, școli, colegii şi licee din Moldova. Desenele vor fi apre­ciate după categoriile de vârstă. Premiile vor fi acordate numai celor care sunt abonați la ziarul „Vocea poporului”.

 

4. Mecanismul concursului

Scopul concursului

Scopul concursului este de a sensibiliza opinia publică, pentru a contribui la  schimbarea atitudi­nii tuturor actorilor comunităţii în ceea ce priveşte semnificaţia copilăriei şi rolul pe care îl au activită­ţile educative, cognitive în viaţa copilului. Copilăria este o construcţie socială care, în aceeaşi măsură, presupune un fenomen biologic de maturizare, de aceea trebuie să schimbăm atitudinea adulților față de munca copiilor.

Prin acest demers, dorim să-i obişnuim pe co­pii cu ideea că vor găsi în paginile ziarului „Vocea poporului” un spațiu dedicat vocii copiilor, drep­turilor lor. De asemenea, este stimulată activitatea de cunoaştere şi de creaţie a copiilor, precum şi disponibilitatea lor pentru comunicare şi întrunire.

Perfectarea și expedierea lucrărilor

Lucrările vor fi executate pe hârtie format A3, în culori, folosind vopsea. Informația despre auto­rul desenului trebuie să fie dactilografiată și încle­iată jos în dreapta desenului: numele, prenumele, vârsta sau clasa, școala, liceul, gimnaziul, telefonul de contact, localitatea de origine și apoi trimise redacţiei ziarului „Vocea poporului” prin poștă, la adresa: str. 31 August, 129, et. IV, MD-2012, Chișinău sau aduse direct la redacție nu mai târziu de  data stabilită.

 

P.S. Jos în dreapta se indică: denumirea de­senului, numele şi prenumele, liceul, clasa, nu­mărul de telefon, adresa de e-mail a autorului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
    Citește și
    HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com