28 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Asociațiile sindicale din raioanele Edineț și Briceni și-au trasat obiectivele pentru anul current

Loading
Fără categorie Asociațiile sindicale din raioanele Edineț și Briceni și-au trasat obiectivele pentru anul current
Asociațiile sindicale din raioanele Edineț și Briceni și-au trasat obiectivele pentru anul current
sindicate-raioane

Foto: arhivă personală

 

Consolidarea și dezvoltarea instituțională este unul din­tre obiectivele principale în activitatea asociațiilor sindi­cale din raioanele Edineț și Briceni.

 

Implementarea prevederilor Strategiei Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SIND-ASP) pentru anii 2015–2020 le-a permis asociațiilor sindicale să asigure funcționarea corectă a organelor elective, revizuirea standardelor de activitate sindi­cală.

Despre aceasta, dar și alte probleme s-au discutat în cadrul ședinței Comitetului Executiv al federației, care s-a întrunit, zilele trecute, pentru a examina un set de chestiuni vizând prioritățile în activitatea asociațiilor sindicale și organizațiilor sindicale primare.

De asemenea, în cadrul șe-dinței au fost trecute în revistă realizările asociațiilor sindicale din cele două raioane. Astfel, po­trivit Larisei Cernat, consilier al Federației SINDASP, activitatea de zi cu zi a permis asociațiilor sindicale să extindă legătura atât cu organizațiile sindicale prima­re, cât și cu membrii de sindicat. Totodată, a crescut capacitatea și competența, consecvența și perseverența în activitatea or­ganelor elective ale asociațiilor și ale organizațiilor sindicale, iar mecanismul de coordonare efi­cientă a activității asociațiilor și organizațiilor sindicale a condus la dezvoltarea organizațională a asociațiilor, existența stării de echilibru și a unui climat foarte favorabil, mai spune Cernat.

Liderii sindicali dau asigurări că, pe parcursul ultimilor trei ani,  asociaţiile sindicale au întreprins măsuri concrete în vederea 

re­crutării membrilor de sindicat, consolidării şi creării noilor orga­nizaţii sindicale. Potrivit datelor statistice, se constată o creştere a numărului membrilor de sindicat în Asociaţia sindicală Edineț. S-a mărit întrucâtva și numărul mem­brilor de sindicat în Asociația sin­dicală Briceni.

Tot în cadrul ședinței, a fost decisă convocarea ședinței Con­siliului Federației SINDASP, care va avea loc pe data de 24 mar­tie curent, dar și Școala de vară pentru tinerii sindicaliști, care urmează să aibă loc în perioada 21-23 iulie.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com