Asigurare de drepturi şi garanţii concomitent cu recrutarea de noi membri

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 05.12.2017

   

arhivă personală

arhivă personală

 

Membrii Comitetului executiv al Fe­deraţiei „Sindasp”, întruniţi recent în şedinţă, au hotărât să recomande asociaţiilor teritoriale ale acestui sin­dicat de ramură să elaboreze şi să re­alizeze programe de măsuri orientate spre creşterea numărului de membri. Decizia în cauză a fost luată după o analiză a eforturilor depuse în acest scop de două dintre structurile re­spective, soldate cu rezultate satisfă­cătoare.

 

Participanţii la cea mai recentă şedin­ţă a Comitetului executiv al „Sindasp” au constatat o creştere constantă, în ultimii ani, a numărului de membri de sindicat în cadrul asociaţiilor sindicale Făleşti şi Băl­ţi. Performanţa se datorează faptului că au fost elaborate şi întreprinse o serie de măsuri eficiente de recrutare a membrilor de sindicat, de consolidare a organizaţiilor sindicale primare existente şi creare de noi structuri de acest fel, au relevat membrii comitetului.

În pofida temerilor iniţiale, reformele desfăşurate recent în cadrul unor servicii publice şi soldate pe alocuri cu reducerea numărului sau a statelor de personal au fa­vorizat în linii mari creşterea numărului de membri, a precizat Alexandru Usatâi, pre­şedintele Asociaţiei sindicale Bălţi a Fede­raţiei „Sindasp”. Or, felul în care salariaţilor le-au fost apărate drepturile pe parcursul acestui proces a dus la creşterea încrederii în sindicate.

Cât despre activitatea de recrutare, în opinia lui Alexandru Usatîi, aceasta ţine ne­mijlocit de activitatea de zi cu zi a liderilor sindicali, mai ales a celor din organizaţiile primare. Astfel, în cazul noilor angajaţi, sin­dicaliştii se străduiesc să le prezinte în mod individual avantajele pe care le pot avea în urma aderării la sindicat.

La nivelul întregului colectiv de salariaţi, activul sindical depune 

eforturi în vederea soluţionării problemelor curente legate de protecţia intereselor membrilor, atribuirii biletelor de tratament balneosanatorial sau a celor de odihnă pentru salariaţi şi copiii lor, acordarea de ajutoare materiale pentru nevoi personale şi familiale etc.

Acestea sunt aspectele fundamenta­le ale activităţii sindicale şi, dacă ele sunt gestionate consecvent şi conştiincios, evi­dent că salariaţii vor prefera să facă parte din organizaţiile primare, a concluzionat Alexandru Usatîi.

În scopul asigurării condiţiilor necesare pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor, atragerea şi motivarea tinerilor specialişti în serviciile publice, membrii de sindicat solictă implicarea mai activă a reprezen­tanţilor structurilor elective ale federaţiei în asigurarea unui şir de drepturi şi ga­ranţii. Acestea ţin de creşterea salariilor, organizarea perfecţionării funcţionarilor publici, rezolvarea problemelor legate de acordarea creditelor ipotecare etc., a sub­liniat Larisa Cernat, consilieră în cadrul Fe­deraţiei „Sindasp”.

Asociaţiile sindicale „Sindasp” vor bene­ficia, în procesul de elaborare şi realizare a programelor de recrutare a membrilor, dar şi de constituire şi consolidare a orga­nizaţiilor primare, de asistenţă metodică şi consultativă din partea consilierului în pro­bleme de organizare şi educaţie sindicală al Federaţiei „Sindasp”.

În prezent, activitatea de recrutare a membrilor este realizată de activişti sin­dicali care au urmat instruiri în această materie şi care au însuşit şi promovează în activităţile sindicale tehnici moderne de consultare a membrilor de sindicat.

Conform membrilor Comitetului execu­tiv, în marea majoritate a organizaţiilor sin­dicale primare este asigurat un nivel înalt de consecvenţă în promovarea politicilor „Sindasp”. Este vorba, în special, de protec­ţia social-economică a membrilor de sin­dicat şi menţinerea unui dialog continuu, deschis şi eficient cu angajatorii.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.