27 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Aripa tânără a sindicatelor s-a întâlnit cu semeni din nordul țării

Loading
Fără categorie Aripa tânără a sindicatelor s-a întâlnit cu semeni din nordul țării
Aripa tânără a sindicatelor s-a întâlnit cu semeni din nordul țării
campanie-de-informare-sindicate

Foto: sindicate.md

 

Recent, Consiliul de Tineret din cadrul Confederaţiei Naţi­onale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a desfăşurat, în mai multe localități din nordul țării, campania de informa­re cu genericul „Munca decentă – prioritate pentru sindi­cate!”. Astfel, au fost efectuate un șir de acțiuni organizate de CNSM în contextul marcării, la 7 octombrie, a Zilei Mon­diale a Muncii Decente. Programul a cuprins oraşele Bălţi, Drochia, Edineţ, Ocniţa şi Rîşcani.

 

Oamenii ne întrebau cu interes despre activitatea sindicatelor

 

Stela Stratila-Sîrbu, preşedinta Consiliului de Tineret al CNSM, a menţionat că cea de-a cincea cam­panie de informare cu genericul „Munca decentă – prioritate pentru sindicate!” este dedicată, în speci­al, tinerilor, care sunt viitorul ţării noastre. „Scopul campaniei este de a informa actualii sindicalişti, sa­lariaţii şi viitorii angajați referitor la activitatea sindicală, impactul muncii ilegale şi al neachitării im­pozitelor asupra viitorului fiecăruia dintre salariaţi, precum şi al întregii societăţi. Cel mai important pentru noi a fost comunicarea cu salaria­ţii referitor la elementele muncii decente, cum trebuie să se facă an­gajarea şi în ce condiții trebuie să se desfășoare munca. Deşi, din pă­cate, am auzit foarte des concluzii precum că oamenii ar accepta orice fel de muncă, numai de-ar fi”.

Reacţiile oamenilor au fost dife­rite, lumea deja este informată, cu­noaşte  ce este un sindicat, salariul minim, munca decentă, condiţii de sănătate şi securitate la locul de muncă ş. a. Se observă că informa­rea care se face pe parcursul anilor a salariaţilor nu trece neobservată. Am mers în instituţii de învăţă­mânt, unde tinerii s-au arătat inte­resaţi de activitatea sindicală. Ne-a întristat faptul că 80% dintre tineri ar fi de acord să plece peste hotare. Totodată, am văzut şi tineri care doresc să fie activi la ei acasă. Din păcate, în oraşe, cea mai mare pro­blemă care trebuie soluţionată este lipsa locurilor de muncă, calitatea studiilor, imposibilitatea de anga­jare a tinerilor în câmpul muncii etc. Însă ne bucură faptul că tinerii sunt mai informaţi şi au încredere în propriile forţe, a afirmat Stela Stratila-Sîrbu.

 

Un om informat este mai puternic

 

Ludmila Dănilă, preşedinta Con­siliului interramural al sindicatelor din Bălţi, susţine că în municipiu, în cadrul campaniei de informare cu genericul „Munca decentă – pri­oritate pentru sindicate!”, oamenii s-au arătat deschişi şi binevoitori. „Persoanele într-adevăr se intere­sau de activitatea sindicatelor, ne adresau întrebări. Oamenii de care ne apropiam noi și le ofeream ma­teriale promoționale erau foarte re­ceptivi, puteam observa că pentru aceste persoane prezintă interes relatările noastre. Unii cunoșteau multe lucruri despre sindicate și activitatea sindicală”, povestește Ludmila Dănilă. Totuși, interesul față de sindicate nu a dispărut, constată Dumitru Eni, preşedinte al Consiliului interramural al sin­dicatelor din Drochia. „Am distri­buit fluturași și oamenii citeau, se interesau de activitatea sindicate­lor. Mai multe persoane, în special, cele mai în vârstă, afirmau că își mai amintesc de sindicate, de cât era de bine. Ei ne întrebau despre activitatea desfășurată în prezent. Le-am vorbit despre realizările concrete ale sindicatelor din dife­rite domenii. Oamenii ne-au urat succese”.

„Un om informat este mai puter­nic, mai ales atunci când este vorba despre drepturile şi interesele sala­riaţilor. Este un lucru sfânt şi orice stat de drept se bazează, în primul rând, pe faptul că legea trebuie să fie mai întâi cunoscută, iar apoi şi respectată”, a concluzionat Tudor Semeniuc, preşedinte al Consiliu­lui interramural al sindicatelor din Rîşcani.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com