Aproape jumătate din tinerele familii se destramă

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 22.05.2018

   

lawyer-monthly.com

lawyer-monthly.com

 

Aproape fiecare a doua căsnicie din Republica Moldova se încheie cu divorţ, arată statisticile oficiale. Din peste 21 mii de cupluri, care şi-au oficializat relaţia în anul 2017, 40 la sută au divorţat după un an sau doi de căsnicie. Mai mult, 629 de cu­pluri s-au destrămat după mai pu­ţin de un an. Cel mai trist e că de pe urma divorţurilor suferă în special femeile şi copiii, a menţionat Liuba Rotaru, preşedinta Comisiei de Fe­mei a CNSM, în cadrul unei şedinţe organizate cu prilejul Zilei Interna­ţionale a Familiei, marcată anual la 15 mai începând din anul 1995.

Prezentă la şedinţă, Valentina Buliga, preşedinta Comisiei parlamentare protec­ţie socială, sănătate şi familie, a menţionat că, din cauza migraţiei, multe mame s-au obişnuit să-şi educe copiii la telefon sau prin skype. În altă ordine de idei, sursa citată a subliniat că sindicatele „rămân a fi o organizaţie puternică. De fiecare dată când se luau în consideraţie propunerile sindicatelor, politicile sociale au devenit mai bune”, a menţionat deputatul.

Ana Cimpoieşu, vicepreşedintă a Co­misiei de Femei, a accentuat faptul că, 

în ultimul timp, în ţară se înregistrează tot mai multe cazuri de violenţă asupra pro­fesorilor.

„E nevoie de elaborarea şi implemen­tarea unei legi care ar proteja cadrele di­dactice. În ultimul timp, se pune accent pe drepturile copilului, pe drepturile părinţi­lor, dar sunt oare protejaţi profesorii? Din cauza lipsei unui mecanism de apărare a profesorilor, în caz de aplicare a violenţei din partea părinţilor sau a elevilor, mulţi pedagogi ar putea părăsi sistemul învăţă­mântului”, a declarat Ana Cimpoieşu.

 

Copiii de la „Brânduşa” trăiesc mai bine decât unii semeni din familii depline

 

Larisa Dragomir, directoarea Centrului de plasament temporar al copiilor în si­tuaţie de risc „Brânduşa” din oraşul Hân­ceşti, a menţionat că viaţa copiilor din in­stituţia respectivă a prins culoare, după ce Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a instituit patronajul asupra cen­trului, în anul 2016.

„Copiii de la „Brânduşa” au ajuns să tră­iască mai bine decât unii semeni de-ai lor de la Hânceşti, care sunt educați în familii complete. Discipolii noştri au fost, cu spri­jinul CNSM, la circ, la Grădina Botanică, la Teatrul „Licurici”, au vizionat filme în capi­tală. Totodată, ei au primit în dar ghiozda­ne, rechizite şcolare și  cărţi”.

În context, Oleg Budza, preşedintele CNSM, a relevat că, susţinuţi de confede­raţie, la 27 mai, copiii de la Centrul „Brân­duşa” vor merge la un concert care va avea loc la Palatul Naţional „Nicolae Sulac”. El a adăugat că nimeni nu poate înlocui totuși căldura căminului familial.

Dânsul a menționat că familia este nu­cleul societății, principalul sprijin de care se poate bucura o persoană. De aceea, „este absolut necesar să avem familii pu­ternice, sănătoase, în care să domine ar­monia și belșugul. Important este ca fie­care adult să fie încadrat în câmpul muncii, cu un salariu decent, care ar putea asigura copiilor o copilărie fericită, iar vârstnicilor – o bătrânețe liniștită”, a subliniat liderul sindical.

Angela Otean, vicepreşedintă a Comi­siei de Femei, a precizat că femeile sindi­caliste solicită urgentarea adoptării noului concept de salarizare în sectorul bugetar, eliminarea discrepanţei dintre salariile bărbaţilor şi cele ale femeilor, majorarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului, crearea grupelor creşă în grădiniţele din ţară, majorarea salariilor, combaterea tra­ficului de fiinţe umane, precum și proble­me privind copiii străzii.

La finele şedinţei, membrele Comisiei de Femei din cadrul CNSM au prezentat mai multe cerinţe, pe care urmează să le înainteze Guvernului şi Parlamentului.

La şedinţă a participat şi Viorica Dum­brăveanu, secretar de stat la Ministerul Să­nătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, care a prezentat mai multe proiecte de hotărâri privind familiile cu copii.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.