27 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Aplicații pentru studierea matematicii în școli, elaborate de studenţi

Loading
Fără categorie Aplicații pentru studierea matematicii în școli, elaborate de studenţi
Aplicații pentru studierea matematicii în școli, elaborate de studenţi

matematica-aplicatie

 

Un concurs pentru elabora­rea unor aplicații, menite să sporească eficiența în pre­darea matematicii în școală şi să stimuleze interesul ele­vilor pentru această disci­plină, a fost lansat, recent, la Chişinău. Competiţia este destinată studenților care au ales specialităţi legate de programare, design și mar­keting. 

 

Consursul se desfășoară în pe­rioada 9 octombrie – 7 noiembrie, timp în care echipele se vor întruni în zilele de sâmbătă pentru a ela­bora versiunea Beta a aplicațiilor. Participanții vor avea posibilitatea să facă schimb de idei şi să pri­mească recomandări de la mento­rii lor. Concursul prevede şi o eta­pă de testare a aplicaţiilor de către potențialii utilizatori – profesori și elevi. După expirarea celor patru săptămâni de concurs, participan­ţii îşi vor prezenta aplicaţiile unui juriu format din experţi în materie. Echipelor câştigătoare le vor fi în­mânate cadouri.

În opinia lui Alexandru Opru­nenco, specialist pe politici la PNUD Moldova, educația nu este o stradă cu sens unic, informaţia trebuie să circule liber de la pro­fesori la elevi şi invers. Tinerii vor să discute, să participe, iar jocuri­le educaţionale pot face din orice disciplină una captivantă, doar aşa putem să reinventăm sistemul educațional.

Concursul pentru studierea ma­tematicii în școli, aşa-numitul Hac­katon EduSoft, este organizat de Laboratorul de Inovaţii Sociale Mi­Lab, un proiect al PNUD și al Cen­trului de Guvernare Electronică, cu susținerea Ministerului Educației şi a Asociaţiei Companiilor din Do­meniul TIC.

Inițiativa unui astfel de hacka­thon vine din partea studenților. În iulie 2015, MiLab a testat la scară mică acest exerciţiu, cu o echipă din şase studenți de la Universita­tea Tehnică din Moldova şi cu pro­fesori de matematică.

Nadia Cristea, viceministru al Educației, prezentă la lansarea hackathon–ului, a afirmat că im­plementarea tehnologiilor informa-ționale în şcoli nu poate avea loc fără dotarea instituţiilor de învă­ţământ cu programe operaţionale educaționale.

Iniţiativa vine să încurajeze studenții de la facultățile IT să ela­boreze aplicații care ar putea fi uti­lizate în școli. Dacă produsele pro­puse se vor bucura de apreciere din partea juriului și a cadrelor didac­tice, Ministerul Educației va reco­manda utilizarea acestor aplicații în școlile din ţara noastră.

Proiectele precum Hackathon EduSoft au scopul de a stimula și promova inovația în educație, pen­tru că, deși elevii de azi sunt nativi digitali, mulți dintre ei nu au şi abilitățile necesare pentru a reuși la școală, facultate și, mai târziu, la locul de muncă, a apreciat Iu­rie Țurcanu, directorul executiv al Centrului de Guvernare Electroni­că. În era digitală, tinerii au nevoie mai mult ca niciodată să-şi dezvol­te abilităţi care să-i facă competi­tivi pe piața economică mondială, a adăugat Iurie Țurcanu.

Centrul de Inovații Sociale Mi­Lab reprezintă o platformă mul­tilaterală care implică actori din sectoarele public, privat, nonprofit etc. în explorarea şi experimenta­rea unor abordări inovatoare de soluționare a problemelor sociale.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com