14 iulie 2020
Chisinau
Fără categorie

Apel la solidaritate sindicală şi critici reciproce, pe alocuri, dure

Loading
Fără categorie Apel la solidaritate sindicală şi critici reciproce, pe alocuri, dure

protest-sindicate

 

Sindicatele moldoveneşti nu exclud organizarea unor acţiuni de protest ale salariaţilor pe întreg teritoriul ţă­rii. Asta, în cazul în care forţele po­litice nu vor asigura stabilitate soci­al-economică şi nu vor întreprinde măsuri pentru depăşirea actualei cri­ze, dar şi creşterea nivelului de trai al populaţiei. O declaraţie în acest sens a fost adoptată, recent, de membrii Consiliului General al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

Oleg Budza, preşedintele CNSM, a afirmat că ţara noastră se confruntă în prezent cu o criză profundă, iar un Guvern cu atribuţii de­pline, cu care ar putea sindicaliştii să trateze problemele actuale, nu există. Astfel, instabi­litatea existentă în cadrul guvernării a afectat activitatea economică, ceea ce a dus la înrău­tăţirea nivelului de trai al cetăţenilor.

„Este important să fie găsit limbaj comun cu sindicatele, pentru că atunci când este ignorată calea dialogului pot să apară alte forţe, ghidate de metode mai puţin civilizate. Noi apreciem dialogul social ca fiind în stare critică. Or, în acest an, a fost convocată o sin­gură şedinţă a Comisiei tripartite, la fel ca şi în 2014”, a menţionat Oleg Budza.

 

Solidaritate sindicală

 

O problemă accentuată de mai mulţi dintre membrii Consiliului General al CNSM a fost cea a solidarităţii sindicale.

Dumitru Ivanov, preşedintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, a remarcat că, în învăţământ, aproape că nu au existat majo­rări de salarii fără acţiuni de protest. Şi, deși la colegii şi universităţi sunt pregătite cadre pentru diferite domenii de activitate, la ma­nifestaţiile organizate de reprezentanţii peda­gogilor nu s-au alăturat masiv şi alte sindicate de ramură.

„Dacă veneaţi împreună cu noi, se rezolva şi problema dumneavoastră. N-am fost susţi­nuţi masiv şi acest lucru este dureros. De ace­ea, consider că principiul solidarităţii, despre care vorbim atât de des, nu funcţionează”, a argumentat Dumitru Ivanov.

 

În sprijinul afirmaţiei

 

În sprijinul afirmaţiilor de mai sus, Ana Selina, preşedinta Federaţiei „Sindindcom­service”, a declarat că nu există solidaritate nici în cazul unor probleme comune pentru mai multe sindicate de ramură.

„Acest lucru se răsfrânge asupra sărăciei în care trăiesc lucrătorii din ţara noastră, iar ini­ţiativa legată de solidaritate trebuie să vină nu doar din partea structurilor de conducere ale CNSM, ci şi ale sindicatelor de ramură. Doar consolidarea eforturilor de protejare social-economică şi profesională a membrilor de sindicat, de reprezentare a drepturilor şi in­tereselor acestora în raport cu structurile de stat poate da rezultate”.

În opinia Anei Selina, una dintre cauzele ce împiedică soluţionarea problemelor existente ale lucrătorilor este nivelul scăzut al dialogu­lui social.

 

Grevă generală

 

În calitatea sa de reprezentant al sindica­telor din teritoriu, Ana Cimpoieş, preşedinta Centrului interramural al sindicatelor din ra­ionul Hînceşti, a lansat, în context, iniţiativa declanşării unei greve generale. În opinia sa, aceasta ar trebui să fie susţinută de toate sin­dicatele de ramură şi, în acest caz, va pune pe gânduri guvernarea, fie ea şi provizorie.

 

g_cnsm

Propun ca, în 2016, să reluăm practica organizării de manifestaţii stradale

 

„În teritoriu, ni se fac reproşuri că suntem inerţi, că nu activăm, nu organizăm acţiuni sindicale. Abandonul din partea membrilor de sindicat este un pericol ce planează asupra noastră. Oameni de peste tot vin şi ne spun că nu se mai poate trăi aşa, lucrurile nu trebuie să continue în acelaşi mod”, a declarat Ana Cimpoieş.

Şi Margareta Strestian, preşedinta Fede­raţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, a pledat pen­tru acţiuni radicale care ar duce la îmbunătă­ţirea situaţiei social-economice a membrilor de sindicat din toate domeniile de activitate.

„Din cauza instabilităţii şi a crizei social-economice, membrii de sindicat, dar şi întrea­ga societate, sunt îngrijoraţi că ţara noastră rămâne fără oameni, fără forţă de muncă. Ei pleacă impuşi de povara materială, lăsând în urmă bătrâni săraci, bolnavi şi neputincioşi, copii lipsiţi de dragoste părintească şi de edu­caţie, în speranţa că vor avea o viaţă mai bună printre străini”.

 

Politici social-economice

 

Margareta Strestian a propus ca sindicate­le să ceară structurilor decizionale să realizeze în regim de urgenţă unele politici social-eco­nomice. Acestea ţin de indexarea veniturilor salariale, a pensiilor, alocaţiilor şi indem­nizaţiilor, punerea în aplicare a noi metode şi strategii de depăşire a crizei, combatere a economiei informale, atenuare a sărăciei şi a şomajului.

La rândul său, Igor Zubcu, vicepreşedinte al Federaţiei Sindicale „Sănătatea”, a solicitat susţinere în identificarea unor măsuri de re­tenţie a cadrelor medicale atât în sistemul de sănătate, cât şi în ţară. „Pe lângă medicina de urgenţă, unde există un deficit de 48 la sută, medicii moldoveni sunt aşteptaţi cu braţe­le deschise şi în România, Rusia, Ungaria şi chiar în Germania”, a accentuat Igor Zubcu.

În acelaşi timp, unii dintre membrii Con­siliului General al CNSM au îndemnat liderii sindicali să iniţieze acţiuni colective la nivel de minister. „Noi nu am făcut încă nici o pi­chetare, nu am cerut vreo demisie a miniştri­lor responsabili de condiţiile în care muncesc salariaţii membri de sindicat”, a sugerat Ion Pîrgaru, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Comunicaţii.

O altă propunere lansată în context de Rodica Lupu, preşedinta Consiliului inter­ramural al sindicatelor din raionul Ungheni, s-a referit la pregătirea unor cadre sindica-liste tinere, care să poată, în viitor, prelua şi îndeplini misiunea de reprezentare a mem­brilor.

Şi Nicolae Sandu, preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Cău­şeni, a apreciat că în activitatea sindicatelor nu există suficientă solidaritate. El a propus ca, în primul trimestru din 2016, să fie orga­nizată o întrunire a liderilor sindicali de nivel naţional cu membrii consiliilor interramurale raionale, pentru a fi abordate probleme de ac­tualitate.

„Participarea sindicatelor, din 2000, în di­alogul tripartit a devenit o frână în activitatea sindicală din ţara noastră. Partenerii noştri ne-au influenţat în aşa mod, încât ne-au făcut să ne îndepărtăm de la bunele practici, cum ar fi cea legată de manifestaţiile stradale – cel mai eficient factor din activitatea sindicală. Propun ca, în 2016, să reluăm această practi­că şi să desfăşurăm în capitală şi în toate cen­trele raionale o manifestare sindicală”, a mai sugerat Nicolae Sandu.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, membrii Con­siliului General al CNSM au votat pentru in­stituirea unei noi funcţii de vicepreşedinte al CNSM, în care a fost ales Sergiu Sainciuc, fost viceministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • mr
    30.12.2015

    Dl Ivanov cere solidaritate si sprijin din partea sindicatelor din alte domenii de activitate?! De parca nu isi da seama ca problemele majore sunt in interiorul sindicatelor de ramura, de parca nu ar sti ce lideri sindicali exista in invatamant! Dl Cldare, de la USM, de exemplu, nu doreste decat sa cante imnuri de lauda conducerii Universitatii, in timp ce salariile profesorilor universitari sunt rusinos de mici, iar veniturile conducerii institutiei sunt nerusinat de mari. Tot mai multi sindicalisti doresc sa paraseasca sindicatul USM. Si la alte universitati liderii sindicali au un comportament similar. Oare chiar nu sunteti la curent cu aceasta stare de lucruri, dle Ivanov?

Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com