27 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Angajatorii, obligaţi să facă unele recalculări ale angajaţilor

Loading
Fără categorie Angajatorii, obligaţi să facă unele recalculări ale angajaţilor
Angajatorii, obligaţi să facă unele recalculări ale angajaţilor
recalcul-impozit-venit

Organele fiscale nu vor aplica sanc­ţiuni fiscale aferent recalculări impozitului pe veni­tul persoanelor fizice

 

Serviciul Fiscal de Stat anunţă angajatorii despre faptul că aceş­tia urmează să recalculeze impo­zitul pe venitul angajaților pen­tru perioada 1 ianuarie – 4 iunie 2015, în corespundere cu Legea pentru modificarea şi completa­rea unor acte legislative nr.108 din 28 mai 2015.

 

Potrivit unui comunicat al Serviciului Fiscal de Stat, recalcularea impozitului pe venitul persoanelor fizice va fi făcută în prima dare de seamă (Forma IRV14), care va include impozitul pe venit afe­rent plăților efectuate persoanelor fizice după intrarea în vigoare a Legii nr.108 din 28 mai 2015.

În acest fel, impozitul pe venit va fi ajustat la diferenţa formată din mări­mea scutirii ce era necesar să fie apli­cată pentru perioadele supuse recalcu­lării şi cea care a fost aplicată de facto. Totodată, venitul cumulativ format în momentul achitării salariului pentru luna iunie va fi impozitat în întregime în baza art.15 alin.(1) din Codul fiscal.

De asemenea, persoanele fizice care au încetat sau și-au suspendat rapor­turile de muncă în perioada 1 ianuarie – 4 iunie 2015 vor beneficia de mări­mea revăzută a tranșelor și a scutirilor prin prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit.

În ceea ce privește persoanele fi­zice care practică activitate profesi­onala și prezintă lunar dări de seamă fiscale, și anume notarii și executorii judecătorești, aceștia, ca urmare a in­trării în vigoare a legii în cauză, urmea­ză să efectueze recalcularea obligației aferente impozitului pe venit pentru fiecare lună separat şi să prezinte in­spectoratelor fiscale teritoriale darea de seamă fiscală corectată pentru pe­rioadele fiscale ianuarie – mai 2015, potrivit prevederilor art. 188 din Codul fiscal.

Organele fiscale nu vor aplica sanc­ţiuni fiscale pentru perioada respectivă aferent recalculări impozitului pe veni­tul persoanelor fizice.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com