Angajaţii unei întreprinderi din Taraclia s-au asociat în sindicat

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 06.02.2018

   

national.ro

national.ro

 

După ce au trecut printr-un proces dureros de falimentare a întreprinderii la care lucrau şi au avut parte de protecţie sindicală, foştii salari­aţi au creat o organizaţie primară şi la unitatea care a procurat încăperile vechii fabrici de tera­cotă din Taraclia şi care i-a reangajat pe o parte dintre ei.

 

Noua organizaţie sindicală s-a afiliat Federaţiei „Sindicons”, iar statutul acesteia a fost înregistrat la Ministerul Justiţiei, conform unor modificări la Le­gea sindicatelor, în vigoare din decembrie 2016.

Din cei 120 de angajaţi ai noii fabrici, mai mult de jumătate au depus deja cereri pentru a deveni membri, a precizat Alexei Penzin, preşedintele noii organizaţii sindicale primare. Cei mai reticenţi sunt deocamdată salariaţii tineri, care constituie 30-40 la sută din personal, iar majoritatea lor nu au mai făcut parte din sindicat.

Alexei Penzin a adăugat că 

noii investitori planifi­că să extindă treptat producerea şi, respectiv, numă­rul de angajaţi. Înainte de faliment, la vechea fabrică munceau 480 de salariaţi.

La rândul său, Victor Talmaci, preşedintele Fe­deraţiei „Sindicons”, a relevat faptul că structura pe care o conduce a monitorizat  întregul proces de lichidare a vechii unităţi, pentru a asigura protec­ţia drepturilor membrilor. Astfel, prin negocieri cu angajatorul şi impunere din partea statului, a fost obţinută achitarea datoriilor salariale.

Ulterior, după ce au decis asupra asocierii în sin­dicat, membrii acesteia au fost informaţi despre prevederile legislaţiei în vigoare ce stipulează înre­gistrarea de către organizaţiile sindicale create după decembrie 2016 a statutelor la Ministerul Justiţiei. Iniţial, însă, membrii de sindicat s-au întâlnit cu re­prezentanţii „Sindicons”, iar în procesul de înregis­trare a organizaţiei au fost ghidaţi de aceştia.

Reprezentanţilor noii structuri sindicale le-a fost înmânat recent certificatul de înregistrare şi paşa­portul organizaţiei. În timpul apropiat, ei urmează să iniţieze negocieri pentru încheierea unui contract colectiv de muncă, cu suportul experţilor de la „Sin­dicons”.

La această federaţie sindicală de ramură sunt afi­liate în prezent peste 80 de organizaţii primare, cu un număr total de aproximativ 8000 de membri.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.