14 iulie 2020
Chisinau
Fără categorie

Angajații ”Teleradio-Moldova” au obținut ce și-au dorit

Loading
Fără categorie Angajații ”Teleradio-Moldova” au obținut ce și-au dorit
Angajații ”Teleradio-Moldova” au obținut ce și-au dorit
TRM

Foto: vocea.md

Toți angajații Instituţiei Pu­blice Naţionale a Audiovi­zualului Compania „Telera­dio-Moldova”, cu excepția a cinci salariați, au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeter­minată. După mai multe ședințe, certuri, conflicte și controale ale Inspectoratu­lui Muncii al Sindicatelor, dar și ale Inspectoratului de Stat al Muncii, s-a ajuns la un consens. Modificările au intrat în vigoare la 12 noiem­brie 2013, în baza ordinului președintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, Constantin Marin.

 

Mai puține tensiuni la IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”. Potrivit ordinului din 12 noiem­brie 2013, cu privire la contrac­tele individuale de muncă și în conformitate cu prevederile art. 54 din Codul muncii, începând cu 11 noiembrie contractele indi­viduale de muncă ale salariaților se consideră a fi pe o durată ne­determinată.

”De la sindicatul TRM în luna februarie, anul curent, am primit o scrisoare în care se menţiona despre acțiunile ilegale ale con­ducerii companiei, referitor la nerespectarea procedurii legale de concediere în legătură cu re­ducerea statelor de personal din instituție, transferul personalu­lui, modificarea contractului indi­vidual de muncă etc. La angajare, cu majoritatea salariaților au fost încheiate contracte individuale de muncă pe o durata nedetermina­tă. Ulterior, această clauză a fost modificată, iar contractele indivi­duale de muncă au început să fie încheiate pe un an de zile sau un an și jumătate. Această modifica­re a contractelor era în defavoa­rea salariaților. Astfel, angajații se simţeau umiliți, intimidați, le era frică sa nu rămână fără un loc de munca și semnau acordurile suplimentare la contractele indi­viduale de muncă pe un an sau un an şi 6 luni. La solicitarea lor, CNSM a apelat la Inspectoratul de Stat al Muncii să efectueze un control în cadrul companiei. În urma demersului, de la inspec­torat a fost emis un răspuns din oficiu. Răspuns am primit, dar controlul nu s-a efectuat. Pe 16 mai, noi, Inspectoratul Muncii al Sindicatelor din cadrul CNSM, am insistat că la finele lunii mai să facem un control comun. Cei de la Inspectoratul de Stat al Muncii mi-au zis că ei efectuează controale doar în baza graficului planificat și că unitatea în cauza a fost supusă controlului în luna noiembrie 2012 și că ei nu sunt în drept să exercite controlul asu­pra uneia și aceiași instituții mai mult decât o singură dată într-un an calendaristic. Noi am efectu­at o vizită de lucru la companie, în procesul verbal am indicat că urgent contractele să fie modifi­cate și toate abaterile constatate înlăturate. Am primit răspuns de la conducerea TRM, dar era unul evaziv și formal. Pe 28 au­gust, iarăși am venit cu un de­mers către Inspectoratul de Stat al Muncii pentru că aveam dovezi că se încalcă legislația muncii”, a menționat Elena Carchilan, sef-adjunct al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor.

”De data aceasta am fost auziți de Inspectoratul de Stat al Mun­cii. Am efectuat un control co­mun, la 30 septembrie, în urma acestuia, la 12 noiembrie 2013, în baza ordinului președintelui TRM, Constantin Marin, toate contractele individuale au fost în­cheiate pe o perioadă nedetermi­nată. Ne pare bine că s-au făcut aceste modificări, chiar daca nu am fost auziți după prima vizită”, a adăugat Elena Carchilan.

Numărul de salariați la TRM este de 861. Controlul s-a efectu­at în prezența persoanelor: Petru Sinica, șef serviciu resurse uma­ne, Alecu Vicol, șef serviciu juri­dic, Simion Ciobanu, președintele consiliului sindical al TRM.

”Conform Codului muncii, contractele individuale de mun­că nu au fost modificate la cinci persoane. Restul angajaților au trecut la contracte individuale de muncă pe o durata nedetermi­nată. A fost organizată o ședință a Consiliului de Observatori, unde șeful Inspectoratului de Stat al Muncii, Dumitru Stăvilă, ne-a dat o lecție de respectare a legislației. Vineri, 8 noiembrie, a avut loc ședința, iar marți, 12 no­iembrie, ordinul era deja semnat de președintele TRM”, a declarat Simion Ciobanu, președintele consiliului sindical al TRM.

Amintim, că în numărul din 20 septembrie curent, Vocea po­porului a reflectat conflictul co­lectiv de muncă din cadrul TRM. Angajații companiei cereau res­pectarea drepturilor lor de mun­că. Aceștia au apelat la consiliul sindical al instituției și au cerut anularea ordinului cu privire la modificarea contractului indivi­dual de muncă pe durată deter­minată în durată nedeterminată.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com