18 octombrie 2019
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Alocaţia pentru cei fără dreptul la pensie. Modul de conferire a distincţiilor de stat

Loading
Cetăţeanul şi legea Alocaţia pentru cei fără dreptul la pensie. Modul de conferire a distincţiilor de stat
Alocaţia pentru cei fără dreptul la pensie. Modul de conferire a distincţiilor de stat
independent.md

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Alocaţia pentru cei fără dreptul la pensie. Modul de conferire a distincţiilor de stat

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Alocaţia pentru cei fără dreptul la pensie

 

Ce înseamnă alocație socială de stat și care este mărimea acesteia?

Maria Botnari, Călărași

 

Alocaţia socială de stat constituie o sumă de bani achitată lunar sau o singură dată din bugetul de stat persoanelor care nu îndepli­nesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie, conform Legii privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14.10.1998.

Cuantumul acestei alocații se stabilește în condițiile Legii nr. 499 din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele ca­tegorii de cetățeni. De exemplu, potrivit art. 8 din  legea în cauză (modificat prin Legea nr. 30 din 16.03.2018), cuantumul alocaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi constituie un anumit procent din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, stabilit anual de către Guvern, inclusiv: a) per­soanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii – 40%; b) persoa­nelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie – 100%; c) copiilor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii cu vârsta de până la 18 ani – 100%.

 

Modul de conferire a distincţiilor de stat

 

Care sunt tipurile distincțiilor de stat și care din ele poate fi conferită repetat?

Mihail Aramă, Chișinău

 

Distincţiile de stat ale Republicii Moldova sunt ordinele, crucile, inclusiv jubiliare şi comemorative, medaliile, inclusiv jubiliare şi co­memorative şi titlurile onorifice, care se conferă în semn de recu­noştinţă şi apreciere a meritelor persoanelor fizice şi juridice ce s-au evidenţiat pe timp de pace sau în perioada operaţiunilor militare.

Conferirea repetată a uneia şi aceleiaşi distincţii de stat, potrivit art. 5  din Legea cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Mol­dova nr. 1123-XII  din  30.07.1992, nu este admisă.

Distincţiile de stat ulterioare se conferă pentru alte merite şi nu mai devreme de cinci ani de la conferirea distincţiei precedente, cu excepţia ordinelor, crucilor şi medaliilor ce se conferă pentru ero­ism, curaj şi vitejie.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com