16 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Alimentarea cu apă de calitate, o condiție necesară pentru o viață demnă

Loading
Fără categorie Alimentarea cu apă de calitate, o condiție necesară pentru o viață demnă
Alimentarea cu apă de calitate, o condiție necesară pentru o viață demnă
apa-de-calitate

Foto: sputnik.md

 

Federația Sindicatelor Lucră­torilor din sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Măr­furi „Sindindcomservice” și Asociaţia Patronală a Servici­ilor Publice au desfășurat un seminar comun.

 

În afară de reprezentanții am­belor organizații, la acesta au mai fost invitați colaboratori experi-mentați ai ANRE, experți de nivel internațional din Germania și Es­tonia, pentru a compara situația din domeniul respectiv în Moldo­va și în alte state, dar și de a găsi modalități corecte de implementa­re a Legii nr. 303 „Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare”.

 

La etapa de definitivare

 

Legea a fost aprobată cu scopul de a realiza Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014–2028).

„Legea abia a început să func-ționeze și mai este nevoie de alte documente regulatorii care ur­mează să fie elaborate, pentru ca relațiile dintre furnizori și consu­matori să fie corecte. Or respon­sabilitatea cade concomitent pe umerii ambelor părți, a menționat Mihai Severovan, președintele Asociaţiei Patronale a Serviciilor Publice. Am pus în discuție acele articole din lege care determină necesitatea încheierii unor con­tracte directe între prestator și proprietarul imobilului, la nivel de familie, de locuință. De asemenea, am abordat chestiunea ce ține de licențierea întreprinderilor care prestează servicii de alimentare cu apă și de canalizare, am discu­tat politica de tarife, întrucât legea prevede o modalitate nouă de sta­bilire a tarifelor”.

Potrivit Anei Selina, preşedinta Federaţiei Sindicatelor „Sindind­comservice”, Consiliul Federaţiei se implică nemijlocit în toate pro­blemele ce ţin de alimentarea cu apă. „Acum doi ani, federaţia noas­tră a elaborat programul „Servicii publice accesibile şi de calitate”, aprobat ulterior de Consiliul gene­ral al CNSM.

 

Problema prioritară – asigurarea accesului la apă potabilă de calitate

 

Acest seminar este o a doua treaptă, după desfăşurarea, la fine­le lui noiembrie a.c., a Simpozio­nului naţional privind dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Moldova.

Deoarece în prezent accesul populaţiei din mediul rural la ali­mentarea centralizată cu apă po­tabilă curată este de două ori mai redus decât la oraşe. Şi la acest simpozion sindicatele noastre şi-au expus clar poziţia, inclusiv vi­zavi de protecţia drepturilor şi a intereselor membrilor de sindicat care prestează acest serviciu social important. Politica din domeniul respectiv ocupă un loc central în activitatea federaţiei şi în lucrul cu activul sindical”, a menţionat Ana Selina.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com