26 august 2019
Chisinau
Social

Ajustarea învăţământului profesional la nevoile pieţei muncii

Loading
Social Ajustarea învăţământului profesional la nevoile pieţei muncii
Ajustarea învăţământului profesional la nevoile pieţei muncii
Vocea poporului

După ce au adoptat cadrul legal necesar şi au alocat mij­loace bugetare, factorii de de­cizie guvernamentali au iniţiat instruiri, ce ar urma să asi­gure funcţionalitatea comite­telor sectoriale pentru pregă­tire profesională.

Faptul că a fost creat cadrul legal nu este suficient pentru ca aceste structuri să înceapă a ac­tiva plenar, a apreciat Anna Gher­ganova, şefă de direcţie la Minis­terul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, la un seminar desfăşurat recent la Institutul Muncii din ca­pitală. Este doar o etapă în rea­lizarea angajamentului de susţi­nere şi dezvoltare a comitetelor sectoriale, pentru ca acestea să implementeze proiecte finanţate nu numai din bugetul de stat.

În acest context, peste apro­ximativ o lună, la Chişinău, va fi desfăşurat un atelier de lucru la care vor participa şi reprezen­tanţi ai unor comitete sectoriale din România şi Slovenia. Pe lângă posibilitatea legată de efectuarea unui schimb de experienţă şi de discutarea problemelor comune, acesta va fi şi un bun prilej pentru iniţierea unei colaborări ulterioa­re, inclusiv în baza încheierii de acorduri bilaterale.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com