19 octombrie 2018
Chisinau
Sport

Adversari pe terenul sportiv, prieteni în afara acestuia

Loading
Sport Adversari pe terenul sportiv, prieteni în afara acestuia
Adversari pe terenul sportiv, prieteni în afara acestuia

spartachiada-sindenergo

 

S-au dovedit a fi uniți și la muncă, și la odihnă. Recent, salariați de la cinci întreprinderi din domeniul energeticii s-au reunit în cadrul ce­lei de-a XIII-a ediții a Spartachiadei Federației „SINDENERGO”. Eveni­mentul a avut loc timp de trei zile, la Casa de odihnă „Camping” din orașul Vadul lui Vodă.

 

„Spartachiada „SINDENERGO” a devenit o sărbătoare și o frumoasă tradiție. Astfel de manifestări contribuie la dezvoltarea fizică și intelectuală a salariaților, membri de sindicat. Dacă vor practica sportul, în general, vor duce un mod de viață sănătos, angajații vor putea face față cerințelor și la locul de muncă. Deşi fiecare dintre partici­panţi tinde să ridice Cupa mare, important este că toţi fac parte dintr-o familie unită cu numele Energetica, iar Victoria le apar­ţine din start”, a menţionat Victoria Niță, președinta Federației „SINDENERGO”, la inaugurarea spartachiadei.

Pentru a crea o atmosferă de sărbătoa­re, preşedinta federaţiei a propus ca actu­ala ediţie să se desfăşoare având sloganul „Adversari pe terenul de sport, prieteni în afara lui”.

Liderul sindical a ținut să mulțumească conducătorilor întreprinderilor din ramu­ră pentru susținerea materială și morală la organizarea spartachiadei. Totodată, Victoria Niță a mulțumit și președinților organizațiilor sindicale primare, pentru aportul pe care l-au avut în organizarea spartachiadei atât la nivel de întreprinderi, cât și la nivel de ramură.

Oleg Budza, președintele CNSM, a menționat că directorii de întreprinderi care practică și promovează sportul sunt un bun exemplu pentru subalternii lor.

Vitalie Iurcu, viceministru al Economiei și Infrastructurii, a relevat că este un promo­tor al sportului şi al culturii fizice. „Sportul ne face mai sănătoşi şi mai rezistenţi. Vă în­demn să practicaţi diverse genuri de sport de fiecare dată când aveţi timp liber, nu doar cu ocazia spartachiadelor”. Oficialul de la Guvern a evidenţiat că între minis­terul pe care îl reprezintă și CNSM există o colaborare fructuoasă.

Președintele Federației „SINDICONS”, Victor Talmaci, a transmis un mesaj din par­tea preşedintelui Federației Internaționale a Lucrătorilor din Construcţii şi Industria Lemnului (BWI). O misiune a BWI va vizita Republica Moldova între 18 și 21 septem­brie. Reprezentanţii BWI urmează să dis­cute şi cu preşedintele Federaţiei „SINDE­NERGO” despre colaborarea dintre aceste două federaţii. „Învingătorii din cadrul spartachiadei să se bucure, iar cei mai slabi să fie alături de câștigători”, a punctat Vic­tor Talmaci.

„Cât mai multe rezultate pozitive şi fără accidentări”, le-a urat participanţilor la spartachiadă Veaceslav Eni, directorul SA „Termoelectrica”.

Irina Hmeli are 31 de ani şi este angaja­tă la Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” de opt ani, iar în prezent exercită funcţia de inginer. Este membră a echipelor  de tenis de masă şi volei feminin de la între­prindere.

„Prima dată am ţinut în mână paleta de tenis când m-am angajat la  „Moldelectri­ca”. Tot atunci am început să joc şi volei. Sportul mă ajută să arăt bine şi, totodată, îmi oferă satisfacţie sufletească. Pentru spartachiada la nivel de federaţie m-am pregătit din iunie, am făcut antrenamente la volei în fiecare marţi şi joi, iar la tenis de masă mă antrenam când aveam timp liber, în special, la ora mesei. Îmi doresc ca şi în anul curent „Moldelectrica” să ocupe primul loc în clasamentul general, la fel ca şi la ediţia din anul trecut a spartachiadei”, ne-a mărturisit Irina Hmeli, care are o silu­etă de adolescentă.

La finele competiţiilor, un colegiu de arbitri a stabilit clasamentul general pe echipe:

Locul I – echipa Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”

Locul II – echipa întreprinderii SA „RED Nord-Vest”

Locul III – echipa întreprinderii SA „Cet-Nord”

Premiul pentru cel mai tânar participant i-a revenit lui Ilia Malii, care are 18 ani şi activează la SA „Cet-Nord”. Tototdată, pre­miul pentru cel mai longeviv participant a fost acordat lui Gheorghe Schircă, salariat la SA „RED Nord-Vest”, care a împlinit 68 de ani. De un premiu special pentru cei mai ti­neri suporteri a beneficiat familia Lupaşcu. Ambii soţi activează la SA „RED Nord-Vest” şi au venit la competiţii fiind însoţiţi de cei trei copii ai lor.

Echipelor sportive care s-au plasat pe primele trei locuri li s-au înmânat cupe, iar membrii echipelor au primit din partea Federaţiei „SINDENERGO” cadouri de preţ care le vor aminti de spartachiadă.

În cadrul spartachiadei, au avut loc competiţii sportive la minifotbal, volei (fe­minin şi masculin), tenis de masă, şah, joc de dame, iar preşedinţii comitetelor sindi­cale s-au întrecut la darts.

  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și