28 martie 2020
Chisinau
Fără categorie

Adunarea Generală extraordinară a Asociatului Unic al Institutului Muncii

Loading
Fără categorie Adunarea Generală extraordinară a Asociatului Unic al Institutului Muncii
Adunarea Generală extraordinară a Asociatului Unic al Institutului Muncii
Institutului Muncii

Foto: Ghenadie Zlatin

La 21 mai 2013, în cadrul Institutu­lui Muncii al Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Consiliul de Administrație al acestei instituții a convocat Adu­narea Generală extraordi­nară a Asociatului Unic.

 

Potrivit informației des-fășurate prezentate de către Vsevolod Barbăneagră, di­rector general al Institutului Muncii al CNSM, scopul de bază este de a asigura un ma­nagement eficient respectând corelaţia venituri-cheltuieli. După mai multe discuții, au fost aprobate modificările ca­pitalului social al Institutului Muncii SRL, acesta fiind ma­jorat cu 6590452 lei, suma to­tală constituind 24294536 lei.

O altă chestiune impor­tantă de pe agenda zilei a fost dezbaterea planului de activi­tate al Institutului Muncii în domeniul formării sindicale și cercetării pentru anii 2013-2014. „Trebuie de pus accen­tul pe eficientizarea activității educaționale, ca orice activi­tate să fie eficientă și să aducă rezultate bune”, a menționat directorul general.

 

 g_cnsm

În pla­nul propus se încearcă de a fi ridicate rigorile naționale în așa fel, ca să putem adu­ce acest centru de instruire la un nivel internațional

 

„Primul pas deja a fost făcut. În curând un curs de instruire vor urma circa 20 de cursanți din țările asi­atice: zece persoane din Ka­zahstan, respectiv câte cinci din Kîrgîzstan și Tadjikistan. Noi depunem tot efortul ca să redirecționăm cursanții din alte țări spre Moldova”, a mai subliniat domnul Barbă­neagră.

Referindu-se la diferite cursuri, domnia sa a men-ționat că este preconizat și un seminar cu echipa de creație de la ziarul „Vocea poporu­lui”. La acest seminar se pla­nifică să fie antrenați toţi re­porterii din țară care reflectă problemele sociale. Totodată, va fi elaborat un curs de pre­legeri și editată o broșură în limbile română și rusă, ser­vind drept ghid.

Fiind întrebat ce va fi cu fi­lialele Institutului Muncii din Bălți și Cahul, Vsevolod Bar­băneagră a menționat că co­laboratorii sunt disponibili să se deplaseze în orice colțișor al Republicii Moldova pentru a aduce aportul cuvenit.

În încheiere, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza, prezent la şe­dinţă, a menționat că este un plan foarte bine chibzu­it, fiind consultat cu diferiți specialiști din diferite ramuri: „Numai având o comunicare eficientă pe interior și exteri­or s-a putut şi se pot în conti­nuare atinge succese.”

Adunarea Generală s-a încheiat cu prezentarea spo­tului publicitar a Hotelului “Doina”, ținând cont de faptul că actualmente se efectuează rebrendingul acestuia.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com