Acţiuni coordonate pentru crearea Muzeului Sindicatelor

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 10.07.2018

   

Un concept al Muzeului Sindicatelor, ce va fi constituit în ţara noastră, a fost aprobat la ulti­ma şedinţă a Comitetului Confederal al CNSM, concomitent cu instituirea unui consiliu consul­tativ pentru coordonarea acţiunilor de realizare a acestei iniţiative.

 

În context, anterior a fost elaborat un plan de ac­tivitate, care prevede studierea şi cercetarea evoluției procesului de constituire a uniunilor profesionale din ţara noastră, activitatea lor la diferite etape ale istori­ei și ale sistemelor social-politice și economice.

O sursă importantă pentru acumularea mate­rialelor informative o constituie 

arhiva națională a organizațiilor social-politice și obștești. Între timp, au fost studiate deja peste 90 de dosare ce cuprind: perioadele de la anexarea Basarabiei de către Ru­sia țaristă (1812–1917), activitatea sindicatelor din Transnistria (1924 – 1940) și din Basarabia pe când se afla în componența României (1918–1940).

Conceptul aprobat conţine o listă de componen­te, dar şi de vitrine tematice pentru viitorul muzeu. Acestea îşi propun să fie reflectat în mod obiectiv adevărul istoric despre mișcarea sindicală la fiecare perioadă de dezvoltare social-economică și politică.

În hotărârea sa axată pe acest subiect, Comitetul Confederal recomandă federaţiilor sindicale de ra­mură să contribuie la realizarea conceptului în cau­ză prin acumularea de materiale istorice de valoare. Acestea vor servi la amenajarea compartimentului ce ţine de mişcarea sindicală pe ramuri.

În prezent, responsabilii de constituirea aces­tui muzeu lucrează la întocmirea notei cronologice a mișcării sindicale din perioada anilor 1948-2017, a informaţiilor despre efectivul sindical, a datelor despre constituirea sindicatelor naționale de ra-mură etc.