24 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Acordarea claselor de calificare pentru conducătorii auto

Loading
Fără categorie Acordarea claselor de calificare pentru conducătorii auto
Acordarea claselor de calificare pentru conducătorii auto

rojnevschi

 

Confederația Națională a Sindicate­lor din Moldova a organizat un se­minar, în cadrul căruia s-a discutat despre Regulament privind modul și condițiile de acordare a claselor de calificare pentru conducătorii auto, care ar contribui la aplicarea corec­tă a sporurilor salariale. Sindicaliștii au analizat proiectul de regulament prezentat de către cercetătorul Ghe­orghe Sîrcu.

 

Potrivit lui Gheorghe Sîrcu, clasa de ca­lificare reprezintă criteriul de apreciere a nivelului de măiestrie profesională a condu­cătorilor auto și depinde de complexitatea conducerii autovehiculelor, de pregătirea profesională și experiența de muncă.

Proiectul respectiv prevede acordarea a trei clase de calificare pentru conducăto­rii auto: 3, 2 și 1. Astfel, clasa 3 se acordă conducătorului auto la angajarea în câmpul muncii, după finalizarea formării profesi­onale, iar clasele 2 și 1 se acordă în timpul activității de muncă, după însușirea unor metode sau procedee noi, aplicate în cadrul specialității.

Acordarea claselor 2 și 1 de calificare con­ducătorilor auto se efectuează de către co­misia de calificare a unității în care activea­ză. Întreprinderile și instituțiile mici, care sunt în imposibilitatea de a crea comisia de calificare, urmează să trimită conducătorii auto pentru verificarea cunoștințelor teore­tice în comisiile de calificare ale întreprinde­rilor mari de transporturi sau la Combinatul Republican de Instruire Auto. Iar conducă­torii auto din autoritățile publice centrale urmează să fie examinați de comisia de calificare a Bazei Auto a Cancelariei de Stat.

Boris Rojnevschi, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor, a salutat intenția aplică­rii unui astfel de regulament și în Republi­ca Moldova. Liderul sindical a menționat, totuși, că, 

având în vedere noutatea acestui regulament, sunt necesare analize supli­mentare pentru a evalua viabilitatea lui.

„În mai multe țări din regiune există ase­menea regulamente, însă trebuie să anali­zăm minuțios cum poate funcționa un ast­fel de regulament în condițiile țării noastre.  Conform experienței internaționale, fieca­re întreprindere decide cui și ce clasă i se acordă, aspect inclus ulterior în contractele colective și individuale de muncă. Pe de altă parte, urmează să identificăm mecanis­me de implementare eficientă a unui aseme­nea regulament”, a subliniat Boris Rojnev­schi.

Seminarul respectiv face parte dintr-o se­rie de activități de instruire și informare or­ganizate în cadrul unui proiect implementat de CNSM, cu suportul CNV Internationaal (organizație sindicală din Olanda).

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com