Acord de colaborare privind promovarea parteneriatului şi a dialogului social

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 13.11.2017

   

cnsm-cci

 

Principiile parteneriatului şi ale di­alogului social vor fi promovate în ţara noastră la toate nivelurile prin prisma unor relaţii de cooperare iniţiate de curând de reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindica­telor din Moldova (CNSM) şi ai Ca­merei de Comerţ şi Industrie (CCI).

 

În acest scop, cele două organizaţii au încheiat recent un acord de colaborare. Documentul identifică drept interese co­mune eforturile de consolidare a mediului de afaceri şi cele de protejare social-eco­nomică a salariaţilor.

Sindicatele au misiunea de a proteja drepturile şi interesele salariaţilor, iar aces­tea sunt destul de simple – locuri de mun­că, salarii decente, securitate şi sănătate la locul de lucru, a menţionat Oleg Budza, preşedintele CNSM. Sindicatele doresc ca în ţara noastră să fie atrase investiţii străi­ne, lucru care se şi întâmplă, dar să existe şi garanţii clare pentru toate părţile.

Oleg Budza s-a referit în context la faptul că, in pofida intenţiei Guvernului de a re­forma legislaţia muncii, studiile şi analizele efectuate de experţi demonstrează că cele mai mari impedimente în calea afacerilor nu ţin de Codul muncii. Cu toate acestea, Sindicatele sunt deschise spre conlucrare cu Patronatele şi Guvernul, pentru a fi găsi­te cele mai bune soluţii în această privinţă.

Preşedintele CNSM s-a pronunţat şi pentru 

realizarea unor proiecte comune în condiţiile în care există multiple proble­me ce se răsfrâng deopotrivă asupra celor două organizaţii. Un aspect important ţine de nivelul de calificare a cadrelor, de alo­carea de către întreprinderi a unor surse financiare suficiente în aceste scop, dar şi de ajustarea sistemului de formare profe­sională la cerinţele pieţei.

Acest acord este benefic atât pentru în­treprinderi, cât şi pentru angajaţi, iar prin deschidere totală spre colaborare, părţile vor reuşi să facă împreună lucruri bune pentru mediul de afaceri şi pentru ţară în întregime, a apreciat Sergiu Harea, preşe­dintele CCI.

 

Beneficii reciproce

 

Reprezentanţii CCI desfăşoară un şir de activităţi de promovare a businessului, care asigură condiţii mai bune de afaceri, mai multe locuri de muncă, mai mulţi oa­meni care muncesc la baştină, nu peste hotare, plătesc taxe şi impozite. Astfel, numai în zonele economice libere, pe par­cursul acestui an, a crescut cu peste 2000 numărul locurilor de muncă și, respectiv, al angajaților.

Sergiu Harea a anunţat că, recent, CCI a preluat conducerea grupului de lucru pen­tru pregătirea forţei de muncă din cadrul Consiliului economic de pe lângă prim-ministru. În opinia sa, în această materie, accentul trebuie pus pe insturirea tinerilor specialişti mai mult prin practică în cadrul întreprinderilor decât prin teorie, pe pre­gătirea profesională continuă etc. Dacă nu va exista o forţă de muncă de calificare în­altă, produsul final, de asemenea, nu va fi unul competitiv.

Preşedintele CCI s-a referit, de aseme­nea, la faptul că ţara noastră trebuie să implementeze mai multe standarde in­ternaţionale, inclusiv legate de combate­rea corupţiei şi a achitării salariilor în plic, lucruri importante atât pentru CCI, cât şi pentru reprezentanţii salariaţilor.

 

Obiectivele acordului

 

Principalele obiective incluse în acest acord de colaborare sunt desfăşurarea unor activităţi comune de formare profe­sională, inclusiv după sistemul dual, dar şi alte forme moderne de instruire la locul de muncă. Totodată, reprezentanţii celor două organizaţii vor participa la evenimentele organizate de fiecare parte, la desfăşura­rea forumurilor internaţionale de afaceri pentru promovarea investiţiilor şi a opor­tunităţilor de colaborare.

În acest sens, CNSM va participa la or­ganizarea concursului „Marca comercială a anului” şi la nominalizarea „Marca comer­cială – responsabil social”.

Părţile au mai convenit să organizeze în­trevederi ale membrilor Comitetului Con­federal şi conducerii CNSM cu cei ai CCI şi să contribuie la soluţionarea problemelor social-economice şi a conflictelor colective de muncă.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.