Acces la experienţă mai avansată în promovarea drepturilor salariaţilor

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 05.03.2018

   

lucratori-penitenciare

 

Chiar dacă afirmă că în sistemul penitenciar din Republica Moldova legislaţia legată de drepturile sala­riaţilor este respectată cu stricteţe, reprezentanţii acestora consideră că există loc pentru mai bine, mai ales  atunci când vine vorba despre negocierea contractelor colective de muncă şi, în special, în materie de condiţii de lucru.

 

Nu au existat până acum situaţii când în sistemul penitenciar ar fi fost încălcate drepturile legale ale mem­brilor de sindicat şi ar fi fost nevoie de protecţie sindicală, susţine Larisa Frija, preşedinta Asociaţiei sindicale din Departamentul Instituţiilor Pe­nitenciare a Federaţiei „SindASP”. În acest sistem lucrează oameni care cunosc şi respectă legea, menţin un nivel înalt de disciplină. În sistemul penitenciar vine lumea să munceas­că după absolvirea studiilor profesi­onale, pentru că, de regulă, există o anumită stabilitate. Salariile nu con­stituie în prezent subiect de dispută şi chiar de curând a fost operată o majorare a acestora.

În acest an, prioritară pentru sin­dicate este renegocierea contracte­lor colective de muncă, iar problema principală se referă la condiţiile de lucru, care ar trebui îmbunătăţite, or, acestea implică risc profesional spo­rit. Cu toate că angajaţii sunt asigu­raţi şi beneficiază de asistenţă me­dicală de calitate, sunt înregistrate uneori îmbolnăviri profesionale.

În contextul negocierilor colecti­ve, sindicaliştii moldoveni au iniţiat un ciclu de instruiri, dar şi un schimb de experienţă cu colegii lor din Ro­mânia, care dispun de o practica mai bogată în materie.

Acolo unde există sindicate şi, mai ales, acestea sunt puter­nice, viaţa 

este mai bună pentru lucrători, a menţionat Sorin Du­mitraşcu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor din România, în cadrul unei întruniri desfăşurate recent la Chişinău de Federaţia „SindASP”.

Sorin Dumitraşcu îşi aminteşte că, acum 15 ani, salariul angajaţi­lor din sistemul român al peniten­ciarelor era de numai 75-100 de dolari. Atât timp însă cât nu este tras de mânecă, guvernantul nu este dispus să ofere nimic.

„Noi ne străduim să obţinem în fiecare an o creştere salarială de 5-10 la sută, pentru a ţine ritmul cu viaţa şi cu evoluţiile din comu­nitatea europeană. Şi, încet-încet, în 10 ani, salariile au crescut de 10-15 ori. Asta se întâmplă atunci când se face sindicalism serios”, a remarcat Sorin Dumitraşcu.

 

Cere şi ţi se va da!

 

Liderul de sindicat trebuie să devină interlocutor direct al şe­fului de penitenciar, dar şi al ad­ministraţiei la nivel de sistem. Prin acord colectiv, sindicaliştii pot obţine acces cu prioritate la aceste administraţii, pentru a dis­cuta problemele angajaţilor. Ast­fel de lucruri sunt dobândite prin negocieri, nu sunt oferite pur şi simplu.

Chestiunile de substanţă, cum sunt îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, creşterile salariale, inter­venţia în probleme disciplinare trebuie să facă parte din priorită­ţile liderilor de sindicat din peni­tenciare, a subliniat Sorin Dumi­traşcu.

În tot ce se întâmplă, este foar­te importantă comunicarea, infor­marea oamenilor, este de părere Vlad Canţîr, preşedintele Federa­ţiei „Sindasp”. În prezent, cu toate că există schimbări pozitive de esenţă în materie sindicală, ten­dinţa generală este una de mic­şorare a numărului de membri.

 

Importanţa comunicării

 

Astfel, de la peste 30 de mii de membri în anul trecut, Federaţia „SindASP” a ajuns la aproximativ 29 de mii.

Factorii ce determină această stare de lucruri ţin, în primul rând, de informarea insuficientă. În consecinţă, oamenii nu-şi cunosc drepturile, posibilităţile de care ar putea face uz pentru a promova condiţii de demnitate şi onoare în cadrul raporturilor de muncă. Acestea pot fi îmbunătăţite pe calea convenţiilor, a contractelor colective, dar şi a contractelor in­dividuale de muncă.

„Chiar dacă sindicatul este slab, el rămâne deocamdată sin­gura mişcare în stare să proteje­ze drepturile angajaţilor. În ulti­ma vreme e mai bine şi sperăm că, prin susţinere reciprocă, vom construi un dialog social sănătos şi vom ajunge să avem şi condi­ţii de muncă şi salarii decente”, a concluzionat Vlad Canţîr.

Asociaţia sindicală DIP numără aproape 1000 de membri în 20 de organizaţii primare.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.