26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Abia în martie 2017, vom cunoaște rezultatele recensământului

Loading
Fără categorie Abia în martie 2017, vom cunoaște rezultatele recensământului
Abia în martie 2017, vom cunoaște rezultatele recensământului
recensamint

Foto: gagauzinfo.md

 

Rezultatele finale ale recensămân­tului din 2014 vor fi făcute publice abia în luna martie a anului 2017. Biroul Naţional de Statistică a anun-ţat că până la momentul actual au fost introduse toate datele din chestionare, iar până în luna mar­tie, acestea urmează a fi procesate.

 

Informaţia finală va fi diseminată sub for­ma unor note informative cu analiză statis­tică, inclusiv cu compararea datelor cu cele de la recensământul din 2004. Tabelele pu­blicate vor acoperi majoritatea indicatorilor colectaţi la nivel de ţară şi unităţi teritorial-administrative.

 

Tergiversare din cauza lipsei de bani

 

Directorul general al Biroului Naţional de Statistică, Vitalie Valcov, a declarat, într-o conferinţă de presă, că până la data de 31 octombrie 2016 au fost introduse în sistem toate chestionarele din cadrul recensămân­tului. Este vorba despre un număr de peste 4 milioane 235 de mii de chestionare, atât pentru persoane, cât și pentru locuințe.

„Datele finale trebuie să fie publicate până la sfârşitul lunii martie. Noi până acum doar am introdus datele, nu am făcut agre­gări. Deci, imediat după ce curăţim datele, le validăm, va fi făcută însumarea şi agregarea lor şi atunci vom putea da publicității nu­mărul exact al populaţiei şi alţi indicatori”, a spus Vitalie Valcov.

Potrivit directorului Biroului Naţional de Statistică, această tergiversare a avut loc din cauza

lipsei de bani. „Din cauza unor proble­me de ordin financiar şi tehnologic, neavând aplicaţia precum și softul de prelucrare au­tomatizată a datelor, nu a fost posibilă intro­ducerea datelor din chestionare”, a mai spus directorul BNS.

 

În 2017, încep pregătirile pentru un alt recensământ

 

Vitalie Valcov a mai spus că Biroul Naţio­nal de Statistică va începe în 2017 pregătirile pentru noul recensământ al populaţiei şi lo­cuinţelor, care va avea loc în 2021.

„Este recomandată efectuarea recensă­mintelor locuinţelor şi populaţiei în apropi­erea cifrei zero. Pentru o mai bună compa­rabilitate, este de dorit ca acest recensământ să fie efectuat în toate ţările lumii în perioa­da 2019-2021. Am ales 2021 pentru că, pe de o parte, am întârziat cu prelucrarea datelor recensământului locuinţelor şi populaţiei din 2014, iar pe de altă parte, vrem să fim în rând cu Uniunea Europeană”, a spus direc­torul general al BNS.

Un alt eveniment important pentru sta­tistica naţională va fi recensământul general agricol, care pentru prima dată a avut loc în Republica Moldova în 2011, iar următorul ar urma să fie efectuat în 2022. Vitalie Valcov a subliniat că două recensăminte majore, cum este cel al populaţiei şi cel agricol, nu pot fi efectuate în acelaşi an din cauza volumului foarte mare de informaţie, dar organizarea consecutivă a acestora va permite utilizarea aceloraşi tehnologii şi softuri.

Potrivit responsabililor de la BNS, urmă­toarele recensăminte vor fi efectuate con­form  unor noi tehnologii, care vor permite recenzorilor să introducă direct pe tablete PC datele colectate de la respondenţi şi aces­tea vor fi automat introduse în baza de date şi prelucrate în mod operativ.

Reamintim că, anterior, mai multe orga-nizații obștești au protestat în fața sediului Biroului Naţional de Statistică împotriva tergiversării în publicarea rezultatelor re­censământului. Activiştii afirmă că recensă­mântul s-a desfăşurat cu grave abateri, ceea ce va face ca acest recensământ să fie nere­prezentativ.

 

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com