20 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

A fost lansat anul de studii 2015-2016

Loading
Fără categorie A fost lansat anul de studii 2015-2016
A fost lansat anul de studii 2015-2016

institutul-muncii

 

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, în comun cu Institutul Muncii, a lan­sat, pe 15 septembrie, anul de studii 2015-2016. Evenimentul a întrunit membrii familiei sindicale care nu sunt indiferenţi faţă de impactul educaţiei asupra mişcării muncii şi pen­tru care dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale contează.

 

Nicolae Suruceanu, secretar confederal al CNSM, a trecut în revistă rezultatele anilor de studii precedenți, despre reușite, așteptări și problemele care trebuie înlăturate în ac­tualul an de studii pentru a obține rezultate îmbucurătoare.

„Instruirea cadrelor și a activului sindical a fost și rămâne a fi una dintre prioritățile Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care are menirea de a forma un efectiv sindical cu convingeri ferme, poziție activă și motivație puternică de apartenență la sindicate”, a menționat secretarul confe­deral al CNSM.

„Astfel, în comun cu Organizația Internațională a Muncii (OIM), Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC) și alte centre sindicale internaționale, CNSM a re­alizat și continuă să implementeze un șir de proiecte educaționale. O atenție sporită tre­buie acordată tinerilor, pentru a-i motiva să devină membri activi de sindicat. Ne bucu­răm că, din an în an, tot mai mulți tineri au dorință de a învăța și de a aplica în practică cunoștințele căpătate aici. Apar noi metode de muncă. Evident, și metodele de instruire trebuie să fie noi, după cerințele vremii. E important să ne găsim locul în aceste condiții noi de prestare a serviciilor. În plus, anii 2015-2016 constituie perioada Campaniei de dare de seamă şi alegeri în sindicate. Este un moment oportun de a include în activităţile de instruire teme ce ar atenţiona asupra co­rectitudinii desfăşurării adunărilor de dare de seamă şi alegeri. Până acum, au avut loc congresele în 16 centre sindicale naţional–ramurale”, a relevat Nicolae Suruceanu.

 

g_cnsm

O atenție sporită trebuie acordată tinerilor, pentru a-i motiva să devină membri activi de sindicat

 

În același timp, secretarul confederal a menționat cu îngrijorare că 60% din suma alocată pentru studii sindicatelor de ramură a rămas deocamdată neachitată, exprimându-și îndoiala că în cele câteva luni rămase până la sfârșitul anului vor reuși să o valorifice.

Urmează sa fie instruiţi noii lideri şi acti­vişti sindicali, pentru a se încadra mai activ în activitatea sindicală, în procesul de nego­cieri colective în vederea apărării drepturilor salariaţilor.

Nicolae Suruceanu a ținut să menţioneze şi faptul că în ultima perioadă, cu suportul CNSM, au fost efectuate multe schimbări spre bine în incinta Institutului Muncii, pen­tru a asigura instruirea activului sindical la un nivel înalt. „Un rol important în organi­zarea procesului educaţiei sindicale îl au for­matorii sindicali care sunt prezenţi la activi­tatea de astăzi. Doresc să le aduc mulţumiri pentru munca depusă pe parcursul anului de studii 2014-2015. Conform datelor statistice, în cadrul sindicatelor sunt peste 200 de for­matori sindicali care activează la nivel local, ramural şi naţional. Consider că pregătirea de noi formatori şi perfecţionarea celor cu experienţă este o problemă importantă, atât pentru Institutul Muncii, cât şi pentru cen­trele sindicale național–ramurale şi CNSM”, a conchis Nicolae Suruceanu.

 

„Noi investim în oameni”

 

Sergiu Stanciu, directorul general al In­stitutului Muncii, a vorbit, la rândul său, despre modernizarea acestei instituții și tre­cerea la un management digitalizat, despre importanța studiilor, despre echipa cu aju­torul căreia sunt elaborate și implementate proiecte etc. „Parcurgem o perioadă tulbure pentru Republica Moldova, dar priorita­tea noastră e să investim în educație, cum este, de fapt, și logo-ul Institutului Muncii: „Noi investim în oameni”. Ne propunem să implementăm niște proiecte noi, care să fie sustenabile și pentru piața externă, nu doar pentru membrii de sindicat. Avem o echipă bună, care poate asigura performanțe”, a ac­centuat Sergiu Stanciu.

După cum a relatat el, pe parcursul anu­lui de studii 2015-2016, CNSM va continua desfășurarea proiectului „Planificarea, mo­nitorizarea şi evaluarea activităţilor sindi­cale”, în comun cu CNV Internationaal din Olanda, precum și proiectele educaționale în comun cu Institutul Muncii – „Mana­gementul sindical”, „Școala sindicală din Moldova” și „Școala sindicală a proiectelor”, care sunt susținute nu doar financiar, ci și organizațional, de instituțiile internaționale.

Oferta educațională include și cinci cur­suri de formare noi: „Organizare prin impli­care. Constituirea și managementul echipei sindicale eficiente”, „Managementul venitu­lui salarial”, „Relații industriale”, „Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire”, „Revitalizare sindicală”.

Dorin Suruceanu, șeful Direcției educație și cercetare de la Institutul Muncii, a trecut în revistă întreaga ofertă educațională a acestu­ia din urmă pentru anul de învățământ 2015-2016, s-a referit și la colaborări și parteneri­ate naționale și internaționale, la cercetări și evenimente științifice etc.

Conform rapoartelor statistice privind instruirea cadrelor și a activului sindical prezentate de centrele sindicale național–ramurale, pe parcursul ultimului an au fost instruiți circa 26 de mii de lideri și activiști sindicali, inclusiv 956 de persoane la nivel internațional, peste cinci mii de persoane la nivel național și național–ramural, la ni­velul structurilor sindicale teritoriale fiind instruiți 20.132 de lideri sindicali.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com