20 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

A fost constituită Asociaţia Sindicală “Salvatorul”

Loading
Fără categorie A fost constituită Asociaţia Sindicală “Salvatorul”
A fost constituită Asociaţia Sindicală “Salvatorul”
salvatorul

Foto: CNSM

Recent, a avut loc conferința de con­stituire a Asociației Sindicale “Salvato­rul”, organizație care va apăra dreptu­rile și va promova interesele angajaților din sfera serviciilor protecție civilă și situații excepționale. Asociația a intrat în componența Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”.

 

În cadrul conferinței, participanții au aprobat statutul organizației, au ales organele de conducere și au trasat obiec­tivele de activitate.

În urma votului unanim exprimat de participanții la conferință, în funcţie de președinte al Asociației Sindicale “Sal­vatorul” a fost ales.

Malic a subliniat necesitatea de a asi­gura o mai mare protecție social-econo­mică a salariaților din sfera serviciilor protecție civilă și situații excepționale care sunt supuși în permanență riscurilor profesionale.

Mihai Laşcu, preșe-dintele Federaţiei Sin­dicatelor din Moldova „SINDLEX”, a comuni­cat că federația va acorda asociației tot sprijinul necesar în vederea dezvoltării și consolidării acesteia.

Asociația Sindicală “Salvatorul” este constituită din peste 50 de sindicaliști. Potrivit conducerii acesteia, în urmă­toarea perioadă vor fi organizate o serie de activități pentru a majora numărul membrilor din diverse localități ale țării care au nevoie de sprijin în activita-tea lor.

Federaţia Sindicatelor din Moldo­va „SINDLEX” a fost creată în anul 2011 în scopul consolidării și apărării drepturilor social-economice şi a inte­reselor legale ale colaboratorilor orga­nelor de drept din Republica Moldova. Federația „SINDLEX” este membru al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com