23 septembrie 2018
Chisinau
Sport

A cincisprezecea spartachiadă a lucrătorilor din construcții

Loading
Sport A cincisprezecea spartachiadă a lucrătorilor din construcții
A cincisprezecea spartachiadă a lucrătorilor din construcții

spartachiada-sindicons

 

Ca o bună tradiţie stabilită deja de 15 ani, în perioada 29 septembrie – 1 octombrie, la Casa de odihnă  „Cam­pingul din Vadul lui Vodă” a fost or­ganizată Spartachiada lucrătorilor din ramura construcţiilor şi industria ma­terialelor de construcţie.

 

La eveniment au participat 11 echipe de la organizații, întreprinderi și școli profe­sionale. Participanții și-au manifestat do­rinţa de a-şi testa capacităţile de sportivi amatori.

La deschiderea oficială a spartachiadei au venit cu mesaje de felicitare Oleg Bud­za, preşedintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Esengazin Kusse­in, președintele Sindicatului din Construcții din Kazahstan și conducătorii întreprinde­rilor participante.

La rândul său, Victor Talmaci, pre-ședintele Federației „Sindicons”, a men-ționat că evenimentul are drept scop îmbunătățirea activității sportive în colec­tivele de muncă din cadrul sindicatului de ramură, promovarea unui mod de viaţă să­nătos, consolidarea relațiilor de prietenie dintre membrii de sindicat.

La finele competiţiei, participanții au avut ocazia să transmită un mesaj de so­lidaritate delegaților la Congresul BWI, care își va desfășura lucrările în decembrie 2017, în oraşul Durban, Africa de Sud. Ei au scandat împreună sloganul Congresu­lui „Amandla”, ceea ce înseamnă „Puterea este în noi” și că a venit timpul să se lup-te cu adevărat pentru drepturile lucrători­lor de pe principii de parteneriat și solida­ritate.

Competiţiile au avut loc în mod organi­zat la: volei, minifotbal, tenis de masă, joc de dame, sărituri în lungime de pe loc şi belotă. Evoluţia sportivilor a fost evaluată de arbitri profesioniști.

Învingători ai Spartachiadei a cincispre­zecea au devenit: echipa Școlii profesiona­le nr.7 din Chișinău, care s-a plasat pe locul întâi, echipa SRL „Kirsan-Com” – locul doi, cea a Școlii profesionale din Căușeni – lo­cul trei şi echipa „KNAUF-Gips” SRL – locul patru.

  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și