18 aprilie 2019
Chisinau
Fără categorie

7 iunie – Ziua Sindicalistului

Loading
Fără categorie 7 iunie – Ziua Sindicalistului
7 iunie – Ziua Sindicalistului

protest-cnsm

 

Stimați membri de sindicat,frați și surori,

 

Am onoarea să Vă adresez, cu prilejul Zilei Sindicalistului, celebrată în ziua de 7 iunie în întreaga familie sindicală, cele mai sincere feli­citări.

Astăzi, privirile noastre se îndreaptă, înainte de toate, spre trecutul mișcării sindicale, către acele generații de sindicaliști care au format primele organizații și uniuni profesionale în Re­publica Moldova, în scopul apărării drepturilor angajaților la condiții decente de muncă și odih­nă. Noi apreciem destul de înalt munca celor care, cu dăruire de sine și cu multă străduință, au depus eforturi enorme pentru binele și inte­resul clasei muncitoare.

Trecute prin diferite etape de dezvoltare de-a lungul anilor, înfruntând presiuni asupra lide­rilor sindicali, atât interne, cât și externe, sin­dicatele s-au restructurat, au devenit un pilon consolidat și independent al societății civile, căpătând recunoștința salariaților și devenind o instituție recunoscută la nivel european și internațional. Sindicatele de astăzi contribuie cu demnitate la apărarea drepturilor profesionale, economice și sociale ale salariaților. Aceste re­alizări au fost posibile grație muncii depuse de către liderii organizațiilor primare, președinții centrelor sindicale național–ramurale, consili­ile interramurale teritoriale, angajații aparate­lor sindicatelor de ramură, structurile de femei și de tineret din cadrul  CNSM, activul sindical de toate nivelurile, colectivele instituțiilor și în­treprinderilor aflate în subordinea CNSM. Toți acești reprezentanți promovează asiduu prin­cipiile sindicalismului, respectarea drepturi­lor fundamentale ale omului, bucurându-se de prețuirea, stima și considerația celor din jur.

Sărbătoarea profesională de astăzi ne inspiră și obligă să fim mai vigilenți și să demonstrăm solidaritate și combativitate în lupta pentru dreptul salariaților la o muncă și viață decentă, în condițiile înăspririi la nivel global a presiuni­lor asupra clasei muncitoare și încălcării intere­selor fundamentale ale oamenilor muncii.

Cu ocazia sărbătorii profesionale, mă adresez către veteranii sindicaliști, pensionari, către toți cetățenii care au activat în trecut în sindicate și și-au adus contribuția enormă la consolidarea mișcării sindicale din Republica Moldova.

În numele Confederației Naționale a Sindica­telor din Moldova, aduc sincere felicitări tutu­ror, urându-vă multă sănătate Dumneavoastră și familiilor Dvs., succese în activitatea pe care o desfășurați pentru binele oamenilor.

 

Cu stimă,

președintele CNSM,

Oleg BUDZA

  
La același subiect
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com